Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1931

320 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lainsäädäntö418/1931Päätös joka sisältää määräyksiä Oulun kaupungin raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
 • Säädökset > Lainsäädäntö417/1931Laki eräiden Suomen-Brasilian tullisuosituimmuussopimuksen säännösten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö416/1931Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken elatusavun perimisestä pakkotoimin Oslossa 10 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö415/1931Laki Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken elatusavun perimisestä pakkotoimin Oslossa 10 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä sanotun sopimuksen täytäntöönpanosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö414/1931Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Tukholmassa 6 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö413/1931Laki Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Tukholmassa 6 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen hyväksymisestä sekä sanotun sopimuksen täytäntöönpanosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö411/1931Asetus pääkonsulinviran ja varakonsulinviran lakkauttamisesta Hampurin pääkonsulinvirastossa
 • Säädökset > Lainsäädäntö410/1931Asetus oikeusministeriön painovapausasiaintoimiston toimistonjohtajan viran lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö409/1931Asetus Tampereen teknillisessä oppilaitoksessa ja teollisuuskouluissa suoritettavista opintomaksuista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö408/1931Päätös aluksille annettavasta väliaikaisesta kansallisuustodistuksesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö407/1931Asetus lipputodistuksesta 8 päivänä heinäkuuta 1918 annetun Senaatin päätöksen kumoamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö406/1931Asetus merenkulkulaitoksen eräiden virkojen ja toimien lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö405/1931Asetus Karjalan kannaksen rahastosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö404/1931Asetus kaupunkialueella sijaitsevien tilojen merkitsemisestä maarekisteriin (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö403/1931Asetus seminaarien sisäoppilasmaksusta
 • Säädökset > Lainsäädäntö401/1931Asetus eräiden valtion revisiolaitoksen virkojen lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö400/1931Asetus eräiden valtiokonttorin virkojen ja toimien lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö397/1931Asetus valtioneuvoston kanslian nuoremman hallitussihteerin viran muuttamisesta vanhemman hallitussihteerin viraksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö396/1931Asetus yleisinä saapumispäivinä vuonna 1931 vakinaiseen palvelukseen astuneitten asevelvollisten kotiinlaskemisesta sekä asevelvollisten vakinaiseen palvelukseen astumisesta vuonna 1932
 • Säädökset > Lainsäädäntö394/1931Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain soveltamisesta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.