Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1924

312 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lainsäädäntö200/1924Päätös Suomen ja Suurbritannian ja Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen 23 artiklan 2 kohdan ja 24 artiklan soveltamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö198/1924Asetus henkikirjoituksesta 10 päivänä huhtikuuta 1894 annetun asetuksen 14 ja 15 §:n kumoamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö197/1924eräiden Suomen aikaisemmasta yhteydestä Venäjän kanssa johtuneiden asetusten, julistusten ja kirjeiden kumoamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö195/1924Asetus 19 päivänä elokuuta 1898 annetun, tarkempia määräyksiä siitä, miten sakkopäätös on täytäntöönpantava, sisältävän asetuksen 17 §:n 2 momentin kumoamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö193/1924Asetus maanmittauspalkkiosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö192/1924Asetus eräitten Haagin toisessa rauhankonferenssissa tehtyjen ja siellä 18 päivänä lokakuuta 1907 allekirjoitettujen kansainvälisten sopimusten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö191/1924Asetus sodassa haavoittuneiden ja sairastuneiden kohtalon lieventämisestä Genevessä 6 päivänä heinäkuuta 1906 allekirjoitetun yleissopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö190/1924Päätös "Suomen Teollisuus-Hypoteekkipankki O.Y. - Industri- Hypoteksbanken i Finland A.B." nimisen pankkiyhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 17 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö189/1924Päätös luvan myöntämisestä Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiölle laskea liikkeeseen korkoa kasvavia lainaobligatioita.
 • Säädökset > Lainsäädäntö188/1924Asetus Turun akatemian oikeuttamisesta toimeenpanemaan filosofian ja pohjoismaiden historian kuulusteluja ylemmän oikeustutkinnon suorittamista varten
 • Säädökset > Lainsäädäntö187/1924Asetus Suomen Tasavallan Hallituksen ja Hänen Brittiläisen Majesteettinsa Hallituksen välisen, suomalaisen ja brittiläisten alusten mittakirjojen molemminpuolista tunnustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö186/1924Asetus Suomen ja Venäjän välillä Helsingissä lokakuun 21 päivänä 1922 kalastuksen ja hylkeenpyynnin harjoittamisesta molempien maiden aluevesillä Pohjoisella Jäämerellä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta Suomessa
 • Säädökset > Lainsäädäntö185/1924Laki eräiden säännöksien hyväksymisestä Suomen ja Venäjän välisessä sopimuksessa kalastuksen ja hylkeenpyynnin harjoittamisesta molempien maiden aluevesillä Pohjoisella Jäämerellä
 • Säädökset > Lainsäädäntö184/1924Asetus Helsingissä lokakuun 28 päivänä 1922 Suomen ja Venäjän välillä kalastuksen ja hylkeenpyynnin harjoittamisesta Laatokalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta Suomessa
 • Säädökset > Lainsäädäntö183/1924Laki eräiden säännöksien hyväksymisestä Suomen ja Venäjän välisessä sopimuksessa kalastuksen ja hylkeenpyynnin harjoittamisesta Laatokalla
 • Säädökset > Lainsäädäntö182/1924Päätös niiden valitsijamiesten luvun jakamisesta eri vaalipiirien kesken, jotka toimittavat tasavallan presidentin vaalin
 • Säädökset > Lainsäädäntö181/1924Laki lisäys vuoden 1924 vakinaiseen menoarvioon.
 • Säädökset > Lainsäädäntö180/1924Laki lisäys vuoden 1924 vakinaiseen tulo- ja menoarvioon.
 • Säädökset > Lainsäädäntö179/1924Laki lisäyksiä vuoden 1924 tulo- ja menoarvioon.
 • Säädökset > Lainsäädäntö178/1924Laki lisäys vuoden 1924 ylimääräiseen menoarvioon.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.