Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1924

312 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lainsäädäntö245/1924Asetus latvialaisilta aluksilta kannettavista merenkulkumaksuista
 • Säädökset > Lainsäädäntö244/1924Päätös yhdistysrekisterin ja paikallisten yhdistysluettelojen pitämisestä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö242/1924Päätös ajasta, jolloin eräät Viipurin läänissä olevaan Uudenkirkon kuntaan kuuluvat kylät ovat kameraalisessa suhteessa siirrettävät Kanneljärven kuntaan
 • Säädökset > Lainsäädäntö241/1924Asetus Kreikan, Syyrian ja Libanonin liittymisen johdosta sopimukseen teollisuusomistusoikeuden suojelemisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö240/1924Asetus Suomen Teknillisen korkeakoulun sääntöjen muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö239/1924Asetus sakkojen ja menetetyksi tuomitun tavaran arvon jakamisesta kieltolakirikoksia koskevissa jutuissa (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö238/1924Asetus Suomen ja Ruotsin välisen, sovintomenettelyä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö237/1924Asetus valtion eläinlääkintölaboratoriosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö236/1924Asetus sen johdosta, että Italia on ratifioinut Genevessä 24 päivänä syyskuuta 1923 allekirjoitetun välitysehtoja koskevan kansainvälisen yleissopimuksen
 • Säädökset > Lainsäädäntö235/1924Asetus Genevessä 24 päivänä syyskuuta 1923 allekirjoitetun, välitysehtoja koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö234/1924Asetus Suomen ja Puolan välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö233/1924Laki eräiden Suomen ja Puolan välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen säännösten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö232/1924Asetus valtion takuun myöntämisestä kuntain obligatsionilainalle
 • Säädökset > Lainsäädäntö231/1924Asetus ulkomaisen obligatsionilainan ottamisesta Imatran voimalaitoksen rakentamiseen
 • Säädökset > Lainsäädäntö230/1924Asetus siitä taksasta, jonka mukaan maksut valtion maanviljelyskemiallisen laboratorion toimittamista tutkimuksista on suoritettava (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö229/1924Asetus sisältävä Helsingin yliopiston sääntöjen voimaanpanosta aiheutuvia välittäviä säännöksiä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö228/1924Asetus sisältävä Helsingin yliopiston säännöt (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö227/1924Asetus Suomen ja Tanskan välistä postinvaihtoa koskevan sopimuksen erinäisten artiklain muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö226/1924Asetus Suomen ja Ruotsin välistä postinvaihtoa koskevan sopimuksen erinäisten artiklain muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö225/1924Asetus Suomen ja Ruotsin välillä solmitun, Tornion joen yli johtavan sillan kautta järjestetyn, kummankin maan rautatieverkon välisen yhdysradan hoitoa ja ylläpitoa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.