Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1924

312 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lainsäädäntö361/1924Päätös joka sisältää järjestysohjeet keramiikkateollisuutta varten (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö360/1924Päätös joka sisältää järjestysohjeet kehruu- ja kutomatehtaita varten (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö359/1924Päätös joka sisältää järjestysohjeet rättien lajittelu- ja revintätyötä varten (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö358/1924Päätös joka sisältää järjestysohjeet tulitikkutehtaita varten (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö357/1924Päätös joka sisältää järjestysohjeet sivutuotteiden talteenottamislaitoksia varten sulfaattiselluloosatehtaissa (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö356/1924Päätös joka sisältää järjestysohjeet sulfaattiselluloosatehtaita varten (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö355/1924Päätös joka sisältää järjestysohjeet sulfiittiselluloosatehtaita varten (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö354/1924Päätös joka sisältää järjestysohjeet puuhiomoita ja paperitehtaita varten (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö353/1924Päätös joka sisältää järjestysohjeet puunjalostustehtaita varten (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö352/1924Päätös joka sisältää järjestysohjeet sahalaitoksia ja lautatarhoja varten (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö351/1924Päätös Helsingin pitäjän Santahaminan olevien talojen N:o 1 ja 2 siirtämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa Helsingin kaupunkiin
 • Säädökset > Lainsäädäntö350/1924Päätös eräiden Nurmijärven kunnan Hyvinkään kylässä olevien tilojen siirtämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa ja kameraalisessa suhteessa Hyvinkään kuntaan kuuluviksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö349/1924Asetus Suomen ja Suurbritannian Yhdistyneen Kuningaskunnan ja Irlannin välisen, rikoksentekijän molemminpuolista luovuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö348/1924Asetus Suomen ja Viron välillä tehdyn, Haagissa 17 päivänä heinäkuuta 1905 solmitun, yhteisten määräysten vahvistamista eräissä kansainväliseen yksityisoikeuteen kuuluvissa asioissa tarkoittavan kansainvälisen yleissopimuksen molemminpuolista soveltamista koskevan selityskirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö347/1924Asetus tariffipakettien vaihtoa Suomen ja Saksan välillä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö345/1924Laki lisäykset vuoden 1924 tulo- ja menoarvioon.
 • Säädökset > Lainsäädäntö343/1924Päätös jolla vakuutusneuvosto määrätään sosialiministeriön erikoistilintekijäksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö342/1924J neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko valtakunnassa ovat juhlallisesti vietettävät vuonna 1925
 • Säädökset > Lainsäädäntö341/1924Asetus sen johdosta, että Saksa on ratifioinut Genevessä 24 päivänä syyskuuta 1923 allekirjoitetun välitysehtoja koskevan kansainvälisen yleissopimuksen
 • Säädökset > Lainsäädäntö340/1924Laki eläkeoikeudesta kirkollisten alkukoulujen opettajille ja opettajattarille (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö339/1924Asetus Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisen, järjestyksen ylläpitämistä aluevesien ulkopuolelle olevassa Suomenlahden osassa sekä merenkulkulaitosten ylläpitämistä ja luotsipalvelusta mainitulla lahdella koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö338/1924Asetus yleisinä saapumispäivinä vuonna 1924 vakinaiseen palvelukseen astuneitten asevelvollisten kotiinlaskemisesta sekä asevelvollisten vakinaiseen palvelukseen astumisesta vuonna 1925
 • Säädökset > Lainsäädäntö337/1924Laki lisäys vuoden 1924 tulo ja menoarvioon.
 • Säädökset > Lainsäädäntö336/1924Laki lisäys vuoden 1924 ylimääräiseen menoarvioon.
 • Säädökset > Lainsäädäntö335/1924Asetus eräiden virkojen uudestaanjärjestämisestä tullihallituksessa
 • Säädökset > Lainsäädäntö334/1924Asetus eräiden uusien vakinaisten virkojen perustamisesta tullilaitokseen
 • Säädökset > Lainsäädäntö333/1924Asetus valtiontakuun myöntämisestä Tornion-Muonionjokien lauttayhdistyksen ottamalle obligatsionilainalle
 • Säädökset > Lainsäädäntö332/1924Asetus valtiontakuun myöntämisestä Osuuskassojen Keskuslainarahasto- Osakeyhtiön ottamille lainoille (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö330/1924Laki tehdastiloihin kuuluvien viljelmien lunastamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö329/1924Päätös joka sisältää ohjeita valtion viroista ja toimista suoritettavan palkkauksen perusteista annetun lain täytäntöönpanosta 31 päivänä tammikuuta 1924 annetun asetuksen sovelluttamisesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö328/1924Päätös kunnan, uskonnollisen yhdyskunnan tai yksityisestä toimesta valtion palvelukseen siirtyneen henkilön oikeudesta palvelusajan lukemiseen ikälisän saamista varten.
 • Säädökset > Lainsäädäntö326/1924Laki eräiden eläkettä valtion varoista nauttivien henkilöiden eläke- eduista
 • Säädökset > Lainsäädäntö325/1924Päätös yleisistä perusteista, joiden mukaan kansakoulunopettajan tulee saada korvaus kansakoululaitoksen kustannuksista 15 päivänä huhtikuuta 1921 annetun lain 6, 8 ja 10 §:ssä määrätyistä luontaiseduista
 • Säädökset > Lainsäädäntö324/1924Laki säästöpankkien vakuusrahastosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö323/1924Laki valtion viran tai toimen haltijan oikeudesta eläkkeeseen (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö322/1924Päätös tullimaksujen korottamisesta erinäisille vuonna 1925 maahantuotaville tavaroille
 • Säädökset > Lainsäädäntö321/1924Laki tullimaksujen kantamisesta vuonna 1925
 • Säädökset > Lainsäädäntö317/1924Päätös valtion margariinitehtaan tilinpidosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö316/1924Päätös niiden erinäisten maksujen kannosta, jotka tätä ennen ovat olleet lakkautettujen maa- ynnä muiden verojen yhteydessä suoritettavat
 • Säädökset > Lainsäädäntö315/1924Päätös Kaavin pitäjän Maarianvaaran kylään kuuluvien tilojen R.N:o 21/3 ja 26/1 siirtämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa Kuusjärven pitäjään.
 • Säädökset > Lainsäädäntö314/1924Päätös suomalaiselle aluksenhenkilökunnalle meriturmassa hävinneestä henkilökohtaisesta omaisuudesta tulevan korvauksen perusteista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö313/1924Asetus laivaväen otto- ja päästökatselmuksesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö312/1924Päätös koskeva Laihian ja Jurvan pitäjien nimismiespiirien sekä Kuortaneen ja Alavuden pitäjien ja Töysän kappelin nimismiespiirin järjestelyä.
 • Säädökset > Lainsäädäntö311/1924Päätös joka sisältää lähemmät määräykset siitä, mitä julkisissa huveissa maaseudulla yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi sekä tulenvaaran ja tapaturmain välttämiseksi on noudatettava
 • Säädökset > Lainsäädäntö310/1924Päätös jolla kielletään Ruotsista ja Tanskasta tuomasta Suomeen eläimiä ja niistä saatuja raakatuotteista sekä rehua ja pehkua
 • Säädökset > Lainsäädäntö309/1924Päätös sisältävä tarkemmat määräykset 29 päivänä marraskuuta 1924 tulitikkuverosta annetun lain soveltamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö307/1924Päätös tulo- ja omaisuusverosta 5 päivänä joulukuuta 1924 annetun lain soveltamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö306/1924Laki tulo- ja omaisuusverosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö305/1924Asetus kahden vapaaehtoisen apulaislääkärin asettamisesta lisää Viipurin lääninsairaalaan
 • Säädökset > Lainsäädäntö304/1924Asetus Helsingin yleisen sairaalan röntgenosastosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö303/1924Asetus niiden hallinnonhaarain järjestämisestä, jotka kohdistuvat terveyden- ja sairaanhoitoon Ahvenanmaan maakunnassa (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö300/1924Asetus valtionrautateiden tariffeista
 • Säädökset > Lainsäädäntö299/1924Päätös muikunpyynnin rajoittamisesta erinäisten kuntien vesialueisiin kuuluvissa Kallaveden ja Suvasveden osissa
 • Säädökset > Lainsäädäntö298/1924Asetus 30 päivänä joulukuuta 1887 annetun tullisäännön muuttamisesta.
 • Säädökset > Lainsäädäntö297/1924Laki maakauppamaksun lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö296/1924Laki henkirahan lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö295/1924Laki eräiden maaverojen lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö294/1924Laki kruununkymmenysten lakkauttamisesta.
 • Säädökset > Lainsäädäntö293/1924Laki ruplaveron lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö292/1924Laki tullitariffin soveltamisesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö291/1924Päätös hoitokunnan asettamisesta ulkomaalaisten hoidotta jäänyttä omaisuutta varten Viipurin läänissä
 • Säädökset > Lainsäädäntö290/1924Asetus ulkomaalaisen Suomessa olevasta, hoidotta jääneestä omaisuudesta annetun lain täytäntöönpanosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö289/1924Laki tasavallan presidentin palkkiosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö288/1924Päätös koskeva kieltoa tuomasta maahan viljaa ja rehua ulkomailta. (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö287/1924Päätös perintö- ja lahjaverolain soveltamisesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö286/1924Asetus äidinkielen lehtorinvirkain hakukelpoisuusvaatimuksista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö284/1924Asetus maksusta, mikä suoritetaan todistuksesta, joka koskee ulkomaalaisten aluksen vapauttamista uudestimittauksesta ja uudestilaskennasta sen vetomäärän selville saamiseksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö282/1924Päätös sisältävä opettajaneuvoston ohjesäännön
 • Säädökset > Lainsäädäntö281/1924Päätös vapaakirjeoikeudesta Sortanlahden ja Pöllän tullivartioille
 • Säädökset > Lainsäädäntö280/1924Päätös eräiden tilojen siirtämisestä hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa Tammelan ja Urjalan kunnista Koijärven kuntaan kuuluviksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö279/1924Asetus vapaaehtoisten apulaislääkärien asettamisesta Hämeenlinnan lääninsairaalaan sekä Savonlinnan, Kajaanin ja Tornion yleisiin sairaaloihin
 • Säädökset > Lainsäädäntö277/1924Asetus valtion serumlaboratoriosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö275/1924Laki lisäys vuoden 1924 vakinaiseen menoarvioon.
 • Säädökset > Lainsäädäntö274/1924Asetus Suomen ja Norjan välistä postinvaihtoa koskevan sopimuksen erinäisten artiklain muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö273/1924Asetus ranskalaisten tavarain alkuperätodistusten laillistuttamisesta kannettavasta maksusta
 • Säädökset > Lainsäädäntö272/1924Päätös uuden palkkaussäännön vahvistamisesta eräille Turun kaupungin virkailijoille
 • Säädökset > Lainsäädäntö271/1924Asetus rautatiehenkilökunnan oikeudesta saada vapaapilettejä matkoja varten valtionrautateillä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö270/1924Asetus Oulun merenkulkukoulun johtajanviran lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö269/1924Asetus sen johdosta, että Belgia on ratifioinut Genevessä 24 päivänä syyskuuta 1923 allekirjoitetun välitysehtoja koskevan kansainvälisen yleissopimuksen
 • Säädökset > Lainsäädäntö268/1924Asetus sen johdosta, että Genevessä 24 päivänä syyskuuta 1923 allekirjoitettu välitysehtoja koskeva kansainvälinen yleissopimus on ratifioitu Suur-Britannian ja Pohjois-Irlannin puolesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö267/1924Päätös vapaakirjeoikeudesta valtionrautateiden metsänhakkausten metsäkasööreille ja piirityönjohtajille
 • Säädökset > Lainsäädäntö266/1924Päätös eräiden Urjalan kunnan Mellolan ja Taipaleen kyliin kuuluvien talojen siirtämisestä hallinnollisessa ja kameraalisessa suhteessa Kylmäkosken kuntaan
 • Säädökset > Lainsäädäntö265/1924Päätös eräiden Hämeenkyrön pitäjän Sarkkilan kylään kuuluvien tilojen siirtämisestä kirkollisessa ja kameraalisessa suhteessa Viljakkalan pitäjään kuuluviksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö264/1924Päätös Suonimen kunnan Tyrisevän kylään kuuluvan Runkanmaa nimisen tilan R. N:o 8:5 siirtämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa ja kameraalisessa suhteessa Lavian kuntaan kuuluvaksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö263/1924Asetus siitä hallinnosta, joka tarkoittaa muinaisaikaisten muistomerkkien rauhoittamista ja suojelemista Ahvenanmaalla (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö262/1924Päätös 26.2.1896 annetun johtosäännön muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö260/1924Asetus Koiviston tullikamarin piiristä
 • Säädökset > Lainsäädäntö259/1924Asetus Suomen ja Norjan välisen, sovintomenettelyä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö258/1924Asetus reserviupseerikoulusta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö257/1924Asetus kadettikoulusta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö256/1924Asetus sotakorkeakoulusta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö255/1924Päätös vapaakirjeoikeudesta perintöverolautakunnille ja perintöverotarkastuslautakunnille
 • Säädökset > Lainsäädäntö254/1924Asetus sen johdosta, että Albania on ratifioinut Genevessä 24 päivänä syyskuuta 1923 allekirjoitetun välitysehtoja koskevan kansainvälisen yleissopimuksen
 • Säädökset > Lainsäädäntö253/1924Asetus postiosoitusten vaihdosta Suomen Tasavallan ja Amerikan Yhdysvaltain välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö252/1924Asetus Suomen ja Norjan välisen Patsjoen (Pasvik) ja Vuoremajoen (Jakobselv) liikennettä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö251/1924Asetus Suomen ja Norjan välillä Kristianiassa 28 päivänä huhtikuuta 1924 solmitun Petsamon kihlakunnan ja Finmarkin läänin välistä valtakunnan rajaa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö250/1924Laki eräiden Suomen ja Norjan välillä 28 päivänä huhtikuuta 1924 solmitun Petsamon kihlakunnan ja Finmarkin läänin välistä valtakunnan rajaa koskevan sopimuksen määräysten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö249/1924Päätös postirahanvapaudesta tie- ja vesirakennusten ylihallituksen alaisille rakennusmestareille ja hydrografisen toimiston alaisille havaintojen tekijöille
 • Säädökset > Lainsäädäntö248/1924Päätös Someron pitäjässä olevan Mäyrämäen yksinäisen rälssitalon siirtämisestä kameraalisessa suhteessa Somerniemen kuntaan
 • Säädökset > Lainsäädäntö246/1924Asetus maksuista, joita on suoritettava puheluista lennätinlaitoksen puhelinlinjoilla Suomen sisäisessä liikenteessä (kumottu)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.