Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1919

373 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lainsäädäntö137/1919Päätös koskeva Lapinlahden pitäjän Pajujärven kylään kuuluvan, Sarvamäki nimisen perintötilan R. N:o 4:4 siirtämistä Nilsiän pitäjään
 • Säädökset > Lainsäädäntö137/1919Asetus Niuvaniemen keskuslaitoksen ylilääkärille myönnetystä palkkionkorotuksesta määrävuosien palveluksen jälkeen
 • Säädökset > Lainsäädäntö137/1919Asetus hakukelpoisuudesta seminaarien maantiedon, luonnonhistorian ja maatalouden lehtorin virkaan. (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö137/1919Asetus meijerikonsulentinvirkojen lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö136/1919Päätös kauran käytön lähemmästä järjestelystä.
 • Säädökset > Lainsäädäntö135/1919Päätös vuokra-alueiden lunastamistoimituksissa laadittavien arviokirjojen kaavojen muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö134/1919Päätös valtakuntaan tuotavaksi aijotun tavaran tullauksesta annettavista ennakkotiedoista
 • Säädökset > Lainsäädäntö134/1919Asetus Suomen Pankin aseman vahvistamiseksi myönnetyn kolmensadan viidenkymmenen miljoonan markan obligatsionilainan ehtojen muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö133/1919Laki tulojen suostuntaverosta vuodelta 1918
 • Säädökset > Lainsäädäntö132/1919Laki kauppa-, konttori- ja varastoliikkeiden työoloista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö131/1919Päätös jolla määrätään mihin väestökeskuksiin, paitsi kaupunkeja, on asetettava sellaisia kunnallisia huoneenvuokralautakuntia, kuin Valtioneuvoston päätös 27 päivältä lokakuuta 1919 huoneenvuokrasäännöstelystä edellyttää. (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö131/1919Päätös erinäisten tilain siirtämisestä Mustasaaren ja Laihian pitäjistä Raippaluodon pitäjään.
 • Säädökset > Lainsäädäntö131/1919Päätös koskeva tavaroiden tuonti- ja vientilupien antamista
 • Säädökset > Lainsäädäntö131/1919Päätös postirahanvapaudesta sotilasmajoitus-asiamiehille
 • Säädökset > Lainsäädäntö131/1919Päätös postirahanvapaudesta Valtion Siementarkastuslaitokselle ja Otavan kasviviljelyskoeasemalle
 • Säädökset > Lainsäädäntö130/1919Päätös eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa 2 päivänä kesäkuuta 1917 annetun lain sekä saman lain voimassaoloajan pidentämisestä 8 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain ja elintarvikeasiain järjestelystä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa 27 päivänä heinäkuuta annetun lain nojalla julkaistujen päätösten ja määräysten voimassaoloajan pidentämisestä.
 • Säädökset > Lainsäädäntö129/1919Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö128/1919Valtioneuvoston päätös viidenkymmenenkolmenmiljoonan sadanviidenkymmenenkahdentuhannen markan suuruisen obligatsionilainan ottamisesta osakkeiden ostamista varten Aktiebolaget Tornator-nimisessä osakeyhtiössä
 • Säädökset > Lainsäädäntö128/1919Valtioneuvoston päätös kuudenkymmenenkahdeksanmiljoonan kahdensadantuhannen Norjan kruunun suuruisen obligatsionilainan ottamisesta osake-enemmistön ostamista varten Aktiebolaget W. Gutzeit & C:o yhtiössä
 • Säädökset > Lainsäädäntö128/1919Valtionhoitajan määräys obligatsionilainojen ottamisesta erinäisten valtiolle ostettujen omaisuuksien kauppahinnan suorittamiseksi

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.