Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1900

105 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

1 - 50 51 - 100 101 - 105
 • Säädökset > Lainsäädäntö28/1900Päätös joka tehtiin Suomen Suuriruhtinaanmaan kahdensiatoista määräaikaisia Valtiopäiviä lopetettaessa Keisarillisen Linnan valtaistuinsalissa Helsingissä 6 p:nä Kesäkuuta 1900
 • Säädökset > Lainsäädäntö27/1900J Julistuskirja, jonka kautta Puheenjohtajan-sijaiset ja Jäsenet Keisarilliseen Suomen Senaattiin kolmeksi lähinnäseuraavaksi vuodeksi kutsutaan ja määrätään
 • Säädökset > Lainsäädäntö26/1900Päätös Keisarillisen Majesteetin Korkeassa nimessä, Hänen Suomen Senaattinsa päätös Keisarilliseen Senaattiin annetun kirjoituksen johdosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö26/1900K luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallitukselle Helsingin luotsauspiiriä olevan Michelskärin luotsiaseman hävittämisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö26/1900J Julistus Helsingin luotsauspiiriä olevan Michelskärin luotsiaseman hävittämisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö25/1900K Mikkelin läänin Kuvernöörille siitä, että Talvisalon saaren eteläinen ja itäinen osa, koko Kyrönniemen alue sekä Venäjän-, Mallat- ja Vuohisaari nimiset saaret, jotka kaikki kuuluvat Säämingin pitäjässä olevaan ja Savonlinnan kaupungin omistamaan Heikinpohjan verotaloon N:o 1, kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa siirretään mainittuun kaupunkiin
 • Säädökset > Lainsäädäntö25/1900K maanmittauksen Ylihallitukselle yhden maanmittauksen- tarkastelijanviran perustamisesta Turun ja Porin lääniin
 • Säädökset > Lainsäädäntö25/1900J koskeva muutettuja määräyksiä Yliopiston yleisen kirjaston amanuenssinviroista sekä korotusta sen ylimääräisille apulaisille menevään määrärahaan
 • Säädökset > Lainsäädäntö25/1900J sisältävä lisäyksen Suomen Aleksanderin-Yliopiston dosenteista 20 p:nä Kesäkuuta 1895 annetun Armollisen Julistuksen 4 §:ään. (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö24/1900K Suomenmaan asevelvollisen miehistön kutsumisesta vakinaiseen sotapalvelukseen vuonna 1900.
 • Säädökset > Lainsäädäntö23/1900Asetus syntyperäisten venäläisten kaupankäynnistä.
 • Säädökset > Lainsäädäntö23/1900Asetus julkisista kokouksista Suomen Suuriruhtinaanmaassa
 • Säädökset > Lainsäädäntö22/1900K venäjänkielen käytäntöön ottamisesta asiain käsittelyssä eräissä Suomen Suuriruhtinaanmaan hallintovirastoissa.
 • Säädökset > Lainsäädäntö21/1900K Maanviljelyshallitukselle, koskeva lääninagronoomien virantoimituspiirejä ja asemapaikkoja sekä apulaisagronoomien asettamista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö21/1900S Suomenmaassa palveleville agronoomeille. (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö20/1900K Postihallitukselle, sisältävä muutettuja määräyksiä postifrankkomerkeistä, jotka ovat käypiä Suomessa
 • Säädökset > Lainsäädäntö20/1900J sisältävä muutoksen 14 §:ään Helmikuun 11 p:nä 1886 annetussa armollisessa asetuksessa papiksi aikovien sivistyksestä Suomen Aleksanderin-Yliopistossa.
 • Säädökset > Lainsäädäntö19/1900K Kertomus Suomen Suuriruhtinanmaan yleisille valtiopäiville Helsingissä vuonna 1900 kokoonkutsutuille Valtiosäädyille Hallituksen toimenpiteistä niiden päätösten johdosta, jotka Valtiosäädyt 1897 vuoden valtiopäivillä ovat tehneet ja jotka ovat saavuttaneet Hänen Majesteettinsa Keisarin ja Suuriruhtinaan armollisen suostumuksen ja vahvistuksen, kuin myös siitä, mitä Keisarillinen Majesteetti muuten on viime valtiopäivillä olleiden keskustelujen nojalla suvainnut säätää.
 • Säädökset > Lainsäädäntö18/1900J Julistuskirja Hänen Keisarillisen Korkeutensa Suuriruhtinas Yrjö Mihailovitschin vihkijäisten johdosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö17/1900K Suomenmaan Valtiosäädyille määräaikaisten valtiopäiväin päättämisestä 24 p:nä Toukokuuta / 6 p:nä kesäkuuta 1900.
 • Säädökset > Lainsäädäntö16/1900O Juhlamenojenohjeet Valtiopäiviä Helsingissä vuonna 1900 lopetettaessa
 • Säädökset > Lainsäädäntö15/1900Laki Suomen Suuriruhtinaanmaan ylimääräinen tulo- ja menoarvio
 • Säädökset > Lainsäädäntö15/1900Laki Suomen Suuriruhtinanmaan varsinainen tulo- ja menoarvio.
 • Säädökset > Lainsäädäntö14/1900K Siviilitoimituskunnan kirje Uudenmaan läänin Kuvernöörille, koskeva tutkinnonkäyneitten kätilöitten puutteen poistamista maaseudulta
 • Säädökset > Lainsäädäntö14/1900K koskeva muutettua aikaa palkkaus- ja tarve-ehdotusten lähettämiselle Suomen Suuriruhtinaanmaan tulo- ja menoarviota varten
 • Säädökset > Lainsäädäntö14/1900K Tullihallitukselle, koskeva Tanskassa valmistetun suolan tullimäärää.
 • Säädökset > Lainsäädäntö14/1900Asetus sisältävä muutoksen farmaseuttista opetus- ja tutkintotoimesta Suomessa 26 p:nä Tammikuuta 1897 annettuun Armolliseen Asetukseen.
 • Säädökset > Lainsäädäntö13/1900J Keisarillisen Korkeuden Suurruhtinatar Aleksandra Petrownan kuoleman johdosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö12/1900K Kuopion läänin Kuvernöörille siitä että talot N:ro 4, 5, 6 ja 7 Keyrityn kylässä, N:ro 1, 2 ja 7 Siikajärven kylässä sekä koko Suojärven kylä Nilsiän pitäjää ovat kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa siirrettävät Rautavaaran kappeliin
 • Säädökset > Lainsäädäntö12/1900K Oulun läänin Kuvernöörille, koskeva Inarin, Utsjoen ja Enontekiäisten piirien kruununnimismiehille suotua oikeutta kahdenkertaisten virkavuosien lukemiseen
 • Säädökset > Lainsäädäntö12/1900J koskeva Halikon y.m. pitäjissä Turun ja Porin lääniä sijaitsevalle Joensuun sukukartanolle suotua korvausta siitä maasta, joka pakkolunastuksella on siitä luovutettu Turun-Karjan rautatietä varten
 • Säädökset > Lainsäädäntö11/1900Päätös Keisarilliseen Senaattiin annetun kirjoituksen johdosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö11/1900J koskeva uutta vuosirahansääntöä Turun kaupungin poliisilaitokselle
 • Säädökset > Lainsäädäntö11/1900J koskeva uutta vuosirahansääntöä Helsingin poliisilaitokselle
 • Säädökset > Lainsäädäntö10/1900K Koulutoimen Ylihallitukselle, koskeva uuden miesseminaarin perustamista Kajaanin kaupunkiin
 • Säädökset > Lainsäädäntö10/1900S Johtosääntö Suomen Valtioarkistolle.
 • Säädökset > Lainsäädäntö9/1900Päätös Pöytäkirja, laadittu avattaessa Suomen Suuriruhtinaanmaan Valtiosäätyjen määräaikaisia valtiopäiviä Keisarillisen Linnan valtaistuinsalissa Helsingissä, 27 päivänä Tammikuuta 1900
 • Säädökset > Lainsäädäntö8/1900K Keisarillisen Majesteetin Armollinen kirje Uudenmaan läänin Kuvernöörille, koskeva valtioapua tutkinnon-suorittaneitten kätilöitten palkkaamiseen maaseudulla
 • Säädökset > Lainsäädäntö8/1900J koskeva uutta vuosirahansääntöä Suomen tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselle (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö7/1900Laki Suomen Suuriruhtinanmaan Sotilasrahaston meno- ja tuloarvio vuodeksi 1900.
 • Säädökset > Lainsäädäntö6/1900Laki Suomen Suuriruhtinanmaan Suostuntavarain ja Kulkulaitosrahaston meno- ja tuloarvio Vuodeksi 1900.
 • Säädökset > Lainsäädäntö5/1900Laki Suomen Suuriruhtinanmaan Yleisen Valtio- sekä Vaivais- ja Työhuone-rahaston meno- ja tuloarvio vuodeksi 1900.
 • Säädökset > Lainsäädäntö4/1900K Wiipurin Hovioikeudelle lisäyksestä Ilomantsin tuomiokunnan tuomarin kruununpalkkaan.
 • Säädökset > Lainsäädäntö4/1900K Kirje Aleksanderin-Yliopiston konsistoriolle Yliopiston kemian- apulaisen palkkauksen korottamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö4/1900J siitä, että valtion jatko-opistojen opettajakollegiot ovat toimituskirjain lunastukseen nähden pidettävät yhdenvertaisina lyseoiden opettajakollegioiden kanssa.
 • Säädökset > Lainsäädäntö4/1900J siitä, että anatomian professori Aleksanderin-yliopistossa on velvollinen opettamaan histologiaa.
 • Säädökset > Lainsäädäntö4/1900J Julistus juoksevan hiilihapon ja muiden juoksevassa tilassa olevain kaasujen varastossapidosta ja kuljetuksesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö3/1900K Keisarillisen Majesteetin Armollinen kirje Aleksanderin- Yliopiston Konsistorille, koskeva muutoksia 1890 annettuihin määräyksiin
 • Säädökset > Lainsäädäntö3/1900J Julistus arpajaisten toimeenpanemisesta Suomessa
 • Säädökset > Lainsäädäntö3/1900Asetus koskeva osittaista muutosta ja lisäystä voimassa oleviin lainmääräyksiin painoasioista Suomessa

1 - 50 51 - 100 101 - 105

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.