Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry

Puutteelliset hakuehdot

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 30.12.2021/1375

Aiempi ajantasamuoto - alkuperäinen säädös

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 7 §:n 4 momentin sekä 9 a §:n 2 ja 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 7 §:n 4 momentti laissa 1216/2021 sekä 9 a §:n 2 ja 3 momentti laissa 1399/2010:

1 §

Kevyen polttoöljyn erottamiseksi dieselöljystä on sellaiseen polttoöljynä käytettäväksi tarkoitettuun dieselöljyyn tai muuhun kaasuöljyyn, jonka tiheys +15°celsiusasteessa on enintään 0,89 kilogrammaa kuutiodesimetrissä ja kinemaattinen viskositeetti +20°celsiusasteessa enintään 20 neliömillimetriä sekunnissa, sekoitettava litraa kohti vähintään 0,006 mutta enintään 0,009 grammaa N-etyyli-N-[2-(1-isobutoksietoksi)etyyli]-4-(fenyyliatso)aniliinia ja lisäksi 0,003 grammaa 1-[4-(tolyyliatso)tolyyliatso]-2-[(2"-etyyli) heksyyliamino]naftaleenia taikka spektrofotometrisesti aallonpituudella 535 nanometriä mitattuna yhtä suuren absorbanssin antava määrä 1-[4-(tolyyliatso)tolyyliatso]-2-(tridekyyliamino) naftaleenia tai 1-[4-(tolyyliatso)tolyyliatso]-2-hydroksinaftaleenia tai sellaista mainittujen väriaineiden seosta, joka värien pysyvyydeltä ja muilta ominaisuuksiltaan täyttää tässä momentissa säädetyt vaatimukset.

Valopetrolin tunnistettavaksi tekemiseen sovelletaan, mitä 1 momentissa säädetään kevyestä polttoöljystä.

Jos polttoainetta siirretään laivakuljetuksena muualle kuin verottomaan varastoon, se voidaan tehdä tunnistettavaksi myös määräpaikassa laivasta purettaessa.

2 §

Valopetroli voidaan luovuttaa kulutukseen ilman tunnistetta...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.