Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry

Puutteelliset hakuehdot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojasta 17.10.2007/907

Aiempi ajantasamuoto - seurattu muutossäädökseen 23.9.2010/847

Tämä asetus on kumottu A:lla 17.12.2014/1153, joka on voimassa 1.1.2015 alkaen.

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 2 §:n 2 momentin ja 11 §:n 2–3 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä 2 §:n 2 momentti on laissa 273/2004 ja 11 §:n 2–3 momentti laissa 423/2007:

1 §

Soveltamisala

Tällä asetuksella annetaan seuraavien Euroopan yhteisön säädösten mukaista hakemus- ja valvontamenettelyä koskevat tarkemmat kansalliset säännökset:

1) neuvoston asetus (EY) N:o 509/2006 maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi;

2) neuvoston asetus (EY) N:o 510/2006 maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta;

3) komission asetus (EY) N:o 1898/2006 maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.

2 §

Määritelmä

Tämän asetuksen ensimmäisessä pykälässä mainittujen säädösten mukaisesta järjestelmästä käytetään tässä asetuksessa nimitystä nimisuoja.

3 §

Toimivaltainen viranomainen

Nimisuojaa koskevissa hakemusasioissa toimivaltainen viranomainen on maa- ja metsätalousministeriö, joka voi tarvittaessa käyttää apunaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia. (23.9.2010/847)

Rekisteröidyn nimen käyttämistä ja rekisteröintiehtojen noudattamisen valvontaa ohjaa ma...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.