Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry

Puutteelliset hakuehdot

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollossa käytettävistä muista kuin itsetoimivista vaaoista 19.12.2002/1182

Aiempi ajantasamuoto - seurattu muutossäädökseen 22.10.2009/806

Tämä asetus on kumoutunut 1.7.2010 alkaen. Ks. L terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 60 §.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1505/1994) 2 §:n ja 29 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 2 § laissa 345/2000:

1 §

Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan osittain täytäntöön jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta muiden kuin itsetoimivien vaakojen osalta annettu neuvoston direktiivi 90/384/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/68/ETY.

2 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään muista kuin itsetoimivista vaaoista, jotka on tarkoitettu käytettäviksi:

a) terveyden- ja sairaanhoidossa potilaan terveydentilan seurantaa, sairauden määritystä ja hoitoa varten; sekä

b) terveydenhuollon kliinisessä laboratoriossa suoritettavia analyyseja varten.

3 §

Määritelmät

Vaa"alla tarkoitetaan mittauslaitetta, jolla voidaan määrittää kappaleen massa siihen vaikuttavaa painovoimaa hyväksikäyttäen. Vaakaa voidaan myös käyttää muiden, massasta riippuvien lukuarvojen, suureiden, muuttujien tai ominaisuuksien määrittämiseen.

Muulla kuin itsetoimivalla vaa"alla tarkoitetaan vaakaa, jolla punnittaessa tarvitaan käyttäjän toimenpiteitä.

Jäljempänä tässä asetuksessa vaa"alla tarkoitetaan muuta kuin itsetoimivaa vaakaa.

4 §

Olennaiset vaatimukset

Sen lisäksi mitä muualla säädetään, vaa"an on täyt...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.