Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry

Puutteelliset hakuehdot

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojasta 30.6.1995/933

Aiempi ajantasamuoto - seurattu muutossäädökseen 5.5.1999/584

Tämä päätös on kumottu MMMa:lla 17.10.2007/907, joka on voimassa 1.11.2007 alkaen.

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/94) 2 ja 3 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Tavoite

Tämän päätöksen tarkoituksena on täytäntöönpanna Euroopan yhteisön lainsäädännön mukainen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojaa (nimisuoja) koskeva järjestelmä sekä täydentää järjestelmää koskevaa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä siltä osin kuin jäsenvaltioille annetaan siihen mahdollisuus tai sitä jäsenvaltioilta edellytetään.

2 §

Soveltamisala

Tätä päätöstä noudatetaan täytäntöönpantaessa ja sovellettaessa maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 2081/92 sekä sitä täydentävää Euroopan yhteisön lainsäädäntöä.

3 §

Nimisuojan saaminen

Euroopan komission, jäljempänä komissio, rekisteröinnillä ja rekisteröinnin ehtoja noudattamalla ryhmittymä tai 2 §:ssä tarkoitetussa Euroopan yhteisön lainsäädännössä säädetyin edellytyksin luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voivat saada oikeuden käyttää suojattua nimeä tuotteissaan sen mukaan kuin jäljempänä tässä päätöksessä määrätään.

4 §

Suojattu alkuperänimitys

Maantieteellisesti rajatulla alueella toimiva tuottaja tai valmistaja voi saada Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden alueella oikeuden käyttää suojattua alkuperänimitystä...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.