Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry

Puutteelliset hakuehdot

Laki valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta 18.5.1990/449

Aiempi ajantasamuoto - alkuperäinen säädös

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtion virkamiehellä ja hänen omaisillaan on oikeus valtion varoista saada tämän lain mukaista korvausta virkamiestä kohdanneesta työtapaturmasta tai ammattitaudista.

Tätä lakia sovelletaan valtion virkamieslaissa (755/86) tarkoitettujen virkamiesten lisäksi tasavallan presidentin kanslian virkamiehiin, eduskunnan virkamiehistä annetussa laissa (1255/87) tarkoitettuihin virkamiehiin sekä eduskunnan oikeusasiamieheen ja apulaisoikeusasiamieheen.

Mitä tässä laissa on säädetty valtion virkamiehestä, sovelletaan myös valtioneuvoston jäseneen.

2 §

Korvausoikeuden edellytyksistä, annettavista korvauksista ja niiden suorittamisesta sekä korvausasiain käsittelystä on voimassa, jos tässä laissa ei toisin säädetä, mitä valtion työssä sattuneesta tapaturmasta tai ammattitaudista on säädetty.

3 §

Jos virkamiehelle työtapaturmasta tai ammattitaudista johtuvan työkyvyttömyyden ajalta maksettava palkka on pienempi kuin hänelle tämän lain mukaan suoritettava päiväraha olisi, hänellä on oikeus saada erotus päivärahana.

4 §

Jos virkamies kuolee sinä aikana, jolta hänelle on maksettu etukäteen palkkaa, maksetaan hänen omaisilleen tämän lain mukaista perhe-eläkettä tämän ajan päättymisestä lukien.

5 §

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa valtioneuvosto.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990. Tällä lailla kumotaan valtion viran- ja toimenhaltijain tapaturmakorvauksesta 12 päivänä huhtikuuta 1935 annettu laki (154/35) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

HE 7/90, sosvk.miet. 4/90,...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.