Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry

Ajantasainen säädös - seurattu säädökseen 871/2019 saakka.

Laki tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta 17.10.2014/817

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa annetaan tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1215/2012, jäljempänä asetus, täydentävät säännökset.

2 §

Toimivaltaisista tuomioistuimista

Jos henkilön kotipaikka on toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Suomen tuomioistuin on toimivaltainen tutkimaan häntä vastaan nostetun kanteen ainoastaan asetuksen II luvun 2–7 jakson säännösten nojalla.

Oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 18 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan toimivaltaperusteita ei sovelleta asiassa, jossa vastaajana on tämän pykälän 1 momentissa tarkoitettu henkilö.

3 §

Täytäntöönpanomenettely

Toisessa jäsenvaltiossa annettu täytäntöönpanokelpoinen tuomio pannaan Suomessa täytäntöön samoin edellytyksin kuin Suomessa annettu lainvoimainen tuomio. Jos henkilö, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, osoittaa, että täytäntöönpanokelpoinen tuomio on lainvoimaa vailla, tuomio pannaan täytäntöön siten kuin lainvoimaa vailla olevan tuomion täytäntöönpanosta säädetään.

Täytäntöönpanomenettelyyn sovelletaan ulosottokaaren (705/2007) säännöksiä, jollei asetuksen III luvun 2 jakson säännöksistä tai tästä laista muuta johdu.

4 §

Käännökset

Hakijan on ulosottomiehen pyynnöstä määräajassa toimitettava asetuksen 42 artiklan 3 tai 4 kohdassa tarkoi...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.