Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry

Puutteelliset hakuehdot

Ajantasainen säädös - seurattu säädökseen 372/2020 saakka.

Laki valtion korvauksesta eräille internoiduille siviilihenkilöille 27.6.2014/510

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Korvauksen edellytykset

Tämän lain mukaan suoritetaan korvausta sille, joka on Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa tehdyn välirauhasopimuksen (SopS 4/1944) 2 artiklan toisen kappaleen nojalla internoitu.

Korvauksen edellytyksenä on, että internointi on kohdistunut:

1) alle 18-vuotiaaseen;

2) henkilöön, jolla oli tai oli ollut Suomen kansalaisuus ennen 19 päivää syyskuuta 1944; tai

3) 2 kohdassa tarkoitetun 18 vuotta täyttäneeseen lapseen.

Jos internointi on kestänyt alle kolme vuorokautta, oikeutta korvaukseen ei ole.

2 §

Korvauksen määrä

Korvausta maksetaan 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulle kertakorvauksena 3 000 euroa. Jos internointi on kestänyt alle 30 vuorokautta, korvaus on kuitenkin 1 500 euroa.

3 §

Korvauksen hakeminen ja maksaminen

Tämän lain mukaiset korvaukset myöntää ja maksaa Valtiokonttori. Korvaushakemus on toimitettava Valtiokonttorille vuoden 2015 loppuun mennessä. Myöhästyneenä saapunutta hakemusta ei tutkita.

Valtiokonttori hankkii hakemuksen käsittelemiseksi tarpeelliset selvitykset, jotka sillä on oikeus saada maksutta.

4 §

Muutoksenhaku

Valtiokonttorin tämän lain nojalla tekemästä päätöksestä saa valittaa vakuutusoikeuteen.

Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Muilta osin muutoksenhausta säädetään hallintolainkäyttölaissa (586/1996).

5 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.

HE 69/2014 , LaVM 6/2014 , EV 71/2014

...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.