Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry

Puutteelliset hakuehdot

Ajantasainen säädös - seurattu säädökseen 662/2020 saakka.

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta 30.4.2014/358

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Sen lisäksi, mitä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) 3 luvussa säädetään, sovelletaan tätä asetusta rakennerahasto-ohjelmaan kuuluvien hankkeiden, jäljempänä hanke, rahoitukseen.

Jos ohjelmavaroja käytetään rahoitusvälineiden tukemiseen, kustannusten tukikelpoisuuteen sovelletaan, mitä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013, jäljempänä yleisasetus, toisen osan IV osastossa säädetään.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa:

1) kustannuksella tarkoitetaan yleisasetuksessa tarkoitettua menoa tai sen osaa;

2) hankkeella ja hankekokonaisuudella tarkoitetaan yleisasetuksessa tarkoitettua toimea.

3 §

Tukemisen edellytykset

Hankkeesta aiheutuvat, sen toteuttamiseksi tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset kustannukset ovat tukikelpoisia, jos:

1) ne ovat rakennerahasto-ohjelman mukaisia;

2) ne ovat hanketta koskeva...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.