Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry

Puutteelliset hakuehdot

Ajantasainen säädös - seurattu säädökseen 59/2022 saakka.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta 24.4.2014/346

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään alusliikennepalvelulain (623/2005) 22 c §:n 4 momentin ja 22 e §:n 4 momentin sekä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 11 c §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, alusliikennepalvelulain 22 c §:n 4 momentti ja 22 e §:n 4 momentti laissa 791/2013 sekä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 11 c §:n 3 momentti laissa 215/2005:

1 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) IMDG-säännöstöllä vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kansainvälistä säännöstöä;

2) IBC-säännöstöllä vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevaa IMO:n kansainvälistä säännöstöä;

3) IGC-säännöstöllä nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevaa IMO:n kansainvälistä säännöstöä;

3 a) IMSBC-säännöstöllä kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevaa IMO:n kansainvälistä säännöstöä; (5.2.2015/99)

4) INF-säännöstöllä säteilytetyn ydinpolttoaineen, plutoniumin ja korkea-aktiivisten jätteiden turvallista kuljettamista aluksilla olevissa säiliöissä koskevaa IMO:n säännöstöä;

5) INF-lastilla ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) VII luvun D osassa tarkoitettua lastia, joka sisältää säteilytettyä ydinpolttoainetta, plutoniumia tai eräitä radioaktiivisia jätteitä  ja jota...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.