Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry

Puutteelliset hakuehdot

Ajantasainen säädös - seurattu säädökseen 708/2020 saakka.

Valtioneuvoston asetus  vuodelta 2014 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta 16.1.2014/44

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 4 §:n 2 momentin, 7 §:n 1 momentin ja 9 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 2 momentti laissa 457/2010 ja 9 §:n 3 momentti laissa 1446/2006, seuraavasti:

1 §

Yleistä

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna muuna kansallisena tukena voidaan sokerijuurikkaan viljelijöille maksaa maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 214 artiklassa tarkoitettua kansallista tukea vuodelta 2014 siten, kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Tuen myöntämisen perusteet

Tuki maksetaan viljelijän ilmoittaman sokerijuurikkaan vuoden 2014 viljelyalan perusteella. Jos viljelyala on hyväksytty valvonnassa, tuki maksetaan kuitenkin hyväksytyn viljelyalan perusteella. Tukea myönnetään enintään sen sokerintuotantoon käytettävän sokerijuurikasalan perusteella, jonka viljelijä on vuonna 2014 ilmoittanut Maaseutuviraston määräämällä lomakkeella.

Sokerijuurikkaan viljelijöille voidaan maksaa kansallista tukea enintään 350 euroa hehtaarilta.

3 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä tammikuuta 2014.

...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.