Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry

Puutteelliset hakuehdot

Ajantasainen säädös - seurattu säädökseen 132/2023 saakka.

Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista 14.6.2013/423

Ks. muutosehdotus HE 244/2022.

Ks. laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista 375/2021 6 § 2 mom., joka on voimassa väliaikaisesti 8.5.2021–30.6.2022.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Tätä lakia sovelletaan seuraaviin luottolaitoksiin:

1) osuuskuntamuotoinen talletuspankki (osuuspankki);

2) muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu osuuskuntamuotoinen luottolaitos.

Tätä lakia sovelletaan lisäksi osuuspankkiosakeyhtiöihin niin kuin 5 luvussa säädetään.

Luottolaitokseen sovelletaan osuuskuntalakia (421/2013), jollei jäljempänä tässä laissa tai luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) toisin säädetä. (8.8.2014/615) [HE 39/2014]

2 §

Vähintään yhdellä luottolaitoksen perustajalla ja vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä sekä toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka, tai jos perustaja on oikeushenkilö, kotipaikka Euroopan talousalueella, jollei Finanssivalvonta myönnä tästä poikkeusta. Poikkeus voidaan myöntää, jos se ei vaaranna luottolaitoksen tehokasta valvontaa eikä luottolaitoksen hoitamista.

Luottolaitoksen hallituksessa on oltava vähintään kolme jäsentä.

3 §

Luottolaitos voidaan muuttaa osakeyhtiömuotoiseksi luottolaitokseksi noudattaen, mitä osuuskuntalain 22 luvussa säädetään. Yritysmuodon muutokseen sovelletaan lisäksi, mitä tämän lain 9 §:n 1 momentissa säädetään sulautumisesta.

2 luku

Varojen käyttäminen ja sidottu oma pääoma

4 §

Luottolaitoksen jakokelpoise...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.