Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry

Puutteelliset hakuehdot

Ajantasainen säädös - seurattu säädökseen 158/2021 saakka.

Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista (kumoutunut) 22.12.2009/1369

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2016 alkaen. Ks. L julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta 1142/2015 11 §.

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista 1 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (467/1999) 8 §:n ja 9 §:n 5 momentin, sellaisina kuin ne ovat, 8 § laissa 370/2005 ja 9 §:n 5 momentti laissa 1033/2008, nojalla:

1 luku

JHTT-tilintarkastajan hyväksymistä koskevat vaatimukset

1 §

JHTT-tutkintoon hyväksyminen

Sen lisäksi, mitä oikeudesta osallistua tutkintoon säädetään julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain (467/1999) 9 §:ssä, henkilö hyväksytään JHTT-tutkintoon, jäljempänä tutkinto, jos hänellä on tämän asetuksen 2 luvun mukaiset opinnot sekä 3 luvussa tarkoitettu käytännön kokemus. Oikeus osallistua tutkintoon on myös sillä, joka täyttää 12 §:ssä tarkoitetut vaatimukset poikkeuksellisesta tutkintoon hyväksymisestä.

2 luku

Opintoja koskevat vaatimukset

2 §

Yleistä

Tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut yliopistolaissa (558/2009) tarkoitetussa yliopistossa tai ammattikorkeakoululain (351/2003) mukaisessa ammattikorkeakoulussa opinnot laskentatoimessa, oikeustieteissä ja muissa oppiaineissa siten kuin 3–5 §:ssä säädetään.

Poikkeuksista opintoja koskeviin vaatimuksiin säädetään 6 ja 7 §:ssä.

Ammattikorkeakoululaki 351/2003 on kumottu Ammattikorkeakoululailla 932/2014.

3 §

Tutkintoon edellytettävät tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot

Tutkintoon hyvä...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.