Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry

Puutteelliset hakuehdot

Ajantasainen säädös - seurattu säädökseen 600/2020 saakka.

Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista annetuista REACH-asetuksen XVII liitteen säännöksistä poikkeamisesta 20.8.2009/647

Tämä asetus on jätetty voimaan. Ks. L:n 599/2013 62 §.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 44 b §:n, sellaisena kuin se on laissa 408/2009, nojalla:

1 §

REACH-asetuksen 67 artiklassa tarkoitettujen vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön mainitun asetuksen XVII liitteessä säädetyistä rajoituksista poiketaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä elokuuta 2009.

Asetusta sovelletaan kuitenkin 27 päivästä kesäkuuta 2009 lukien.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (32006R1907), EUVL L 396, 30.12.2006, s. 395-849, Komission asetus (EY) N:o 552/2009 (32009R0552) EUVL L 164, 26.6.2009, s. 7-31

Liite

Aineen, aineryhmien tai seoksen nimitys sekä sitä koskeva REACH-asetuksen liitteen XVII kohta Kansallinen poikkeus
6. Asbestikuidut 1. Käyttö:
a) Krokidoliitti CAS-nro 12001-28-4 b) Amosiitti CAS-nro 12172-73-5 c) Antofylliitti CAS-nro 77536-67-5 d) Aktinoliitti CAS-nro 77536-66-4 e) Tremoliitti CAS-nro 77536-68-6 f) Krysotiili CAS-nro 12001-29-5 CAS-nro 132207-32-0 Poiketen siitä, mitä REACH-asetuksen liitteen XVII kohdassa 6.2 säädetään, esineitä, jotka sisältävät tarkoituksellisesti lisättyjä kohdissa a)-f) mainittuja asbestikuituja, ei saa käytt...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.