Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ajantasainen säädös - seurattu säädökseen 871/2019 saakka.

Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta 3.8.2000/716

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/1958) 47 §:n, sellaisena kuin se on laissa 144/1993, sekä syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun lain (1038/1993) 2 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan työhön, jossa käytetystä tai esiintyvästä tekijästä on perusteltua syytä olettaa aiheutuvan työntekijälle lisääntynyttä vaaraa sairastua syöpään.

Työssä käytettäviin tai esiintyviin perimää vaurioittaviin (mutageenisiin) aineisiin sovelletaan, mitä tässä asetuksessa säädetään syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä. Niihin ei kuitenkaan sovelleta 3, 17 ja 18:ää.

Tätä asetusta ei sovelleta ympäristön tupakansavuun ja siihen liittyvän syöpävaaran torjuntaan.

2 § (13.5.2015/604)

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) syöpäsairauden vaaraa aiheuttavalla tekijällä:

a) ainetta tai seosta, joka täyttää aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I säädetyt luokituskriteerit, joiden perusteella se voidaan luokitella kategoriaan 1A tai 1B kuuluvaksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi;

b) ainetta, seosta tai työmenetelmää, joka mainitaan 3 §:ssä tarkoitetussa luettelossa

2) perimää v...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.