Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ajantasainen säädös - seurattu säädökseen 478/2024 saakka.

Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (pääosin kumottu, 8 luku jätetty voimaan) 29.1.1999/59

Tämä asetus on pääsääntöisesti kumottu A:lla 20.12.2012/855, joka on voimassa 1.1.2013 alkaen. Ks. VNa 855/2012 52 §. 8 luku on jätetty voimaan, ks. L 599/2013 62 § ja A 685/2015 54 §.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/1953) ja 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 § (22.6.2005/484)

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005), jäljempänä kemikaaliturvallisuuslaki, tarkoitetuista vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista sekä vaarallisten kemikaalien varastosäiliöiden ja putkistojen valmistuksesta.

2 § (22.6.2005/484)

Soveltaminen puolustusvoimissa

Tämän asetuksen soveltamisesta puolustusvoimissa säädetään kemikaaliturvallisuuslain 3 §:ssä.

3 §

Soveltamisalan rajauksia

Tämän asetuksen 6–13, 17–20, 31–33, 40–60, 64–68 ja 70–72 §:n säännöksiä ei sovelleta:

1) maakaasun varastointiin tai tekniseen käyttöön eikä maakaasun siirtoon, jakeluun tai käyttöön tarkoitettuihin putkistoihin ja laitteisiin, joista säädetään maakaasuasetuksessa (1058/1993);

2) nestekaasun tekniseen käyttöön, käsittelyyn, varastointiin eikä säilyttämiseen, ellei nestekaasuasetuksessa (711/1993) toisin säädetä;

3) öljylämmityslaitteistoihin, ellei öljylämmityslaitteistoista annetussa asetuksessa (1211/1995) toisin säädetä.

...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.