Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ajantasainen säädös - seurattu säädökseen 476/2022 saakka.

Luonnonsuojeluasetus 14.2.1997/160

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun luonnonsuojelulain (1096/1996) ja yleisten asiakirjojen julkisuudesta 9 päivänä helmikuuta 1951 annetun lain (83/1951) 9 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 673/1991:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Viranomaisten yhteistyö

Ympäristöviranomaiset ja metsäviranomaiset ovat yhteistyössä päätettäessä luonnonsuojeluohjelmissa, suojeltavilla luontotyypeillä, maisema-alueilla, erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikoilla ja valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottamilla ja verkostoon sisällytetyillä alueilla olevien talousmetsien hoitamisen ja käyttämisen periaatteista.

Valtion omistamien alueiden osalta yhteistyössä on oltava myös sen viraston tai laitoksen kanssa, jonka hallinnassa 1 momentissa tarkoitettu alue on.

2 §

Luonnonvaraisten eliölajien ja luontotyyppien seuranta

Ympäristöministeriön on järjestettävä luonnonvaraisten eliölajien ja luontotyyppien seuranta siten, että sen pohjalta on arvioitavissa eliölajien ja luontotyyppien suojelutaso. Tällöin on erityisesti otettava huomioon uhanalaiset lajit, luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetussa Euroopan yhteisön neuvoston direktiivissä (92/43/ETY), jäljempänä luontodirektiivi, tarkoitetut ensisijaisesti suojeltavat luontotyypit ja lajit sekä luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun Euroopan yhteisön neuvoston direktiivin (79/409/ETY) liitteessä V tarkoitetut asiat.

Jos seurannan pohjalta on arvioitavissa, että eliölajin tai luontotyypin suojelutaso ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.