Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry

Puutteelliset hakuehdot

Ajantasainen säädös - seurattu säädökseen 173/2024 saakka.

Laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä 8.5.1992/417

Ks. NDir 86/653/ETY jäsenvaltioiden itsenäisiä kauppaedustajia koskevan lainsäädännön yhteensovittamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

Ks. L varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 228/1929 10 § ja Kauppakaari 3/1734 18 luku 1 §.

1 §

Kauppaedustajalla tarkoitetaan tässä laissa elinkeinonharjoittajaa, joka toisen, päämiehen, kanssa tekemässään edustussopimuksessa on sitoutunut tämän lukuun jatkuvasti edistämään tavaroiden myyntiä tai ostoa hankkimalla tarjouksia päämiehelle tai päättämällä tämän nimissä myynti- tai ostosopimuksia.

2 §

Tämän lain säännöksiä sovelletaan jäljempänä mainituin poikkeuksin vain, jollei sopimuksesta, sopijapuolten omaksumasta käytännöstä tai kauppatavasta taikka muusta tavasta, jota on pidettävä sopijapuolia sitovana, muuta johdu. Mitä jäljempänä säädetään sopimusehdon sitomattomuudesta, koskee vastaavasti sopijapuolten omaksumaa käytäntöä, kauppatapaa tai muuta tapaa.

Lain säännöksestä, josta tämän lain mukaan ei voida sopimuksella poiketa kauppaedustajan vahingoksi, ei myöskään voida tämän vahingoksi poiketa sopimuksella, jonka mukaan kauppaedustajan ja päämiehen väliseen oikeussuhteeseen on sovellettava vieraan valtion lakia, jos tähän oikeussuhteeseen muutoin olisi sovellettava tätä lakia.

3 §

Edustussopimus ja sen muutos on tehtävä kirjallisesti, jos jompikumpi sopijapuoli sitä vaatii.

Sopimusehto, jolla rajoitetaan sopijapuolelle 1 momentin mukaan kuuluvaa oikeutta, on mitätön.

4 §

Edustussopimuksen kohtuuttoman...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.