Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry

Puutteelliset hakuehdot

Ajantasainen säädös - seurattu säädökseen 478/2024 saakka.

Asetus korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä 20.12.1991/1581

Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä säädetään professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä 24 päivänä toukokuuta 1991 annetun lain (856/91) nojalla:

Yleiset säännökset

1 §

Korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annettua lakia (856/91) sanotaan tassä asetuksessa virantäyttölaiksi.

Korkeakoulun hallintoelintä, joka tekee virkaehdotuksen professorin ja apulaisprofessorin virkaan, sanotaan tässä asetuksessa ehdollepanoviranomaiseksi.

2 § (18.6.1998/462)

Virkaa täytettäessä sovelletaan sen lisäksi, mitä virantäyttölaissa ja tässä asetuksessa säädetään, valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 7 a §:n 2–4 momentin ja 8 §:n säännöksiä.

3 §

Ennen kuin ryhdytaan toimenpiteisiin professorin tai apulaisprofessorin viran täyttämiseksi, korkeakoulun tulee päättää, onko tarpeen muuttaa tai täsmentää viran alaa tai tehtäväpiiriä. Jos viran kelpoisuusvaatimuksena voi olla joko tieteellinen tai taiteellinen pätevyys, on päätettävä kumpi pätevyys hakijoilta vaaditaan.

2 momentti on kumottu A:lla 18.6.1998/462.

Virantäyttöseloste

4 §

Virantäyttölain 5 §:ssa mainitun virantäyttöselosteen tulee sisältää ainakin:

1) viran alaa tai tehtäväpiiriä ja sen täsmentämistä sekä viran sijoittamista koskevat tiedot;

2) viran kelpoisuusvaatimukset sekä tieto siitä, vaaditaanko hakijoilta tieteellistä vai taiteellista pätevyyttä;

3) viran hakemista ja hakemukseen liitettävää aineistoa koskevat säännökset, päätökset ja ohjeet;

4) opetusja...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.