Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry

Valtioneuvoston päätös kansaneläkkeiden sitomisesta elinkustannuksiin 17.5.1984/383

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun lain (348/56) 2 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1983 annetulla lailla (1127/83), mukaan korotettavat tai alennettavat markkamäärät tarkistetaan vuosittain tammikuun alusta lukien elinkustannusten muutosten osoittamassa suhteessa. Elinkustannusten muutos lasketaan sen elinkustannusindeksin perusteella, jossa vuoden 1951 lokakuun elinkustannukset on merkitty indeksiluvulla 100 käyttäen jäljempänä määriteltävää kansaneläkeindeksiä.

2 § (24.9.1998/706)

Kunkin vuoden alusta sovellettava kansaneläkeindeksin pisteluku lasketaan edellisen kalenterivuoden kolmannen vuosineljänneksen keskimääräisen elinkustannusindeksin pisteluvun perusteella siten, että pisteluku jaetaan luvulla 1,16 ja osamäärä pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

3 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetut markkamäärät tarkistetaan kertomalla ne 2 §:ssä määritellyn kansaneläkeindeksin pisteluvun ja 1 §:ssä tarkoitettuja markkamääriä vastaavan kansaneläkeindeksin pisteluvun suhteella.

3 a § (10.12.1998/938)

Kansaneläkelain 30 a §:ssä tarkoitetun eläkkeensaajien hoitotuen, lapsen hoitotuesta annetun lain (444/1969) mukaisen lapsen hoitotuen ja vammaistukilain (124/1988) mukaisen vammaistuen indeksitarkistuksissa ei 1–3 §:ää sovellettaessa kuitenkaan oteta huomioon vuosi...

Koko dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.