Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ajantasainen säädös - seurattu säädökseen 871/2019 saakka.

Asetus keskinäisestä oikeusavusta annettaessa tiedoksi asiakirjoja yksityisoikeudellisissa asioissa (kumottu) 19.3.1982/211

Tämä asetus on kumottu L:lla 10.4.2015/426, joka on voimassa 1.10.2015 alkaen.

Oikeusministerin esittelystä säädetään:

Soveltamisala

1 §

Tätä asetusta sovelletaan ulkomaan viranomaisen pyytäessä Suomen viranomaiselta asiakirjan tiedoksi antamista yksityisoikeudellisessa asiassa sekä Suomen viranomaisen esittäessä sellaista toimenpidettä koskevan pyynnön ulkomaan viranomaiselle, jollei pyynnön tehneen tai vastaanottavan valtion kanssa ole toisin sovittu.

Pohjoismaiden keskeisestä oikeusavusta tiedoksiannon toimittamisessa on voimassa, mitä siitä on erikseen sovittu tai säädetty.

Tiedoksianto Suomessa

2 §

Haagissa 15 päivänä marraskuuta 1965 tehdyn oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskevan yleissopimuksen (SopS 51/69) 2 artiklassa tarkoitettuna keskusviranomaisena ja 9 artiklassa tarkoitettuna viranomaisena on Suomessa oikeusministeriö, joka ottaa vastaan sopimusvaltion viranomaisen tekemän tiedoksiantopyynnön.

Milloin tiedoksiantopyynnön on tehnyt muun kuin 1 momentissa tarkoitetun valtion viranomainen, ottaa pyynnön vastaan ulkoasiainministeriö, jollei pyynnön tehneen valtion kanssa ole toisin sovittu.

3 §

Tiedoksiantopyyntöön ei suostuta, jos tiedoksiannon toimittaminen on Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

4 §

Pyynnöstä on käytävä ilmi asiakirjan antanut viranomainen, tarpeelliset tiedot asianosaisista, vastaanottajan osoite sekä tiedoksi annettavan asiakirjan laatu.

Pyyntöön on ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.