Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry

Puutteelliset hakuehdot

Ajantasainen säädös - seurattu säädökseen 78/2024 saakka.

Maksuvapautuslaki 4.7.1980/529

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtiokonttori voi vapauttaa maksu- tai korvausvelvollisen valtiolle tulevan maksun tai korvauksen suorittamisesta osaksi tai kokonaan, jos vapautus ei loukkaa valtion etua taikka jos maksun tai korvauksen periminen olisi ilmeisen kohtuutonta. Samoin edellytyksin valtiokonttori voi myöntää helpotusta maksun tai korvauksen suorittamisessa.

2 §

Valtiokonttori voi vapauttaa valtioon virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa olevan tai asevelvollisena vakinaisessa väessä palvelevan henkilön osaksi tai kokonaan korvaamasta vahinkoa, jonka tämä on virassaan, toimessaan tai työssään, palvelusta suorittaessaan taikka palvelussuhteeseen muuten perustuvissa olosuhteissa aiheuttanut valtiolle. Vapautus voidaan myöntää, vaikka korvausvelvollisuutta ei ole vahvistettu, jos se viranomainen, joka valvoo valtion etua kyseisen korvauksen suorittamisessa, on selvittänyt vahingon suuruuden. Samoin edellytyksin valtiokonttori voi myöntää helpotusta korvauksen suorittamisessa.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei kuitenkaan sovelleta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti, ellei sitä erityisistä syistä harkita kohtuulliseksi.

Ks. työntekijän ja virkamiehen korvausvastuusta VahingonkorvausL 412/1974 4 luku.

2 a § (10.6.2022/432) [HE 90/2021]

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).

3 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Ks. MaksuvapautusA 530/1980.

4 §

Tämä laki tulee...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.