Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry

Puutteelliset hakuehdot

Ajantasainen säädös - seurattu säädökseen 311/2024 saakka.

Laki isyyslain voimaanpanosta (kumottu) 5.9.1975/701

Tämä laki on kumottu L:lla 13.1.2015/11, joka on voimassa 1.1.2016 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Isyyslaki (700/75) tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1976. Sillä kumotaan aviollisesta syntyperästä 12 päivänä joulukuuta 1957 annettu laki (409/57) ja avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista 27 päivänä heinäkuuta 1922 annettu laki (173/22) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä avioliittolain voimaanpanosta 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetun lain 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 15 päivänä tammikuuta 1971 annetussa laissa (21/71).

2 §

Isyyslain tultua voimaan on lain 2 §:ssä tarkoitettuihin lapsiin nähden voimassa, mitä laissa tai asetuksessa on aviolapsesta säädetty.

Sama on voimassa myös avioliiton ulkopuolella syntyneeseen lapseen nähden, jos lapsen vanhemmat menevät keskenään avioliittoon ja miehen isyys on tätä ennen vahvistettu tai vahvistetaan avioliiton aikana.

Ks. IsyysL 700/1975 2 §.

3 §

Kun miehen isyys avioliiton ulkopuolella syntyneeseen lapseen nähden on vahvistettu lainvoiman saaneella tuomiolla isyyslain mukaisesti, on lapsen oikeudellisesta asemasta voimassa, mitä laissa tai asetuksessa on tunnustetusta lapsesta säädetty.

2 momentti on kumottu L:lla 9.8.1985/694.

4 §

Isyyslain säännöksiä on sovellettava myös silloin, kun lapsi on syntynyt ennen lain voimaantuloa, mikäli jäljempänä ei toisin säädetä.

Ks. 7 § 2 mom.

5 §

Jos mies on ennen isyyslain voimaantuloa avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista annetun lain mukaisesti sitoutunut tai la...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.