Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ajantasainen säädös - seurattu säädökseen 871/2019 saakka.

Laki verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta 18.5.1973/395

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun julkisen saatavan perimisen turvaamiseksi voidaan määrätä takavarikko siten kuin oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa säädetään. (15.6.2007/714) [HE 83/2006]

Turvaamistoimenpide, jota 1 momentissa tarkoitetaan, voidaan myöntää, jos saaminen on sekä perusteiltaan että määrältään tehty todennäköiseksi ja jos erityistä aihetta on varoa, että velallinen kätkee tai hävittää omaisuuttaan.

Määrätyiltä ajanjaksoilta toistuvasti maksuunpantavien verojen ja maksujen perusteella ei turvaamistoimenpidettä myönnetä, ellei saamisen määrä ole poikkeuksellisen suuri ja selvitystä esitetä siitä, että maksuvelvollinen on ryhtynyt hukkaamaan omaisuuttaan tai että hän valmistelee hukkaamista. Veronoikaisussa tai jälkiverotuksessa maksuunpantavaan veroon sovelletaan kuitenkin 2 momenttia. (5.8.1983/691)

Ks. VäylämaksuL 1122/2005 29 § ja TulliL 304/2016 75 §.

2 § (22.7.1991/1067)

Takavarikko saadaan myöntää aikaisintaan kuusi kuukautta ennen saamisen tai sen osan todennäköisen kanto- tai maksuajan päättymistä, ja se on voimassa, kunnes saaminen on maksettu tai saamisen perimiseksi on laillisessa järjestyksessä toimitettu ulosmittaus, enintään kuitenkin yhden vuoden 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun takavarikon myöntämisestä. Yleinen tuomioistuin voi erityisistä syistä pidentää takavarikon voimassaoloaikaa enintään kuudella kuukaudella.

Ks. Ulosottokaari 705/2007 1 luku 2 § ja 4 luku.

3 §

Viranomainen, jonka käsiteltävänä on saamisen maksuu...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.