Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2020

601 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning561/2020Lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (Utgiven: 13.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning560/2020Lag om ändring av 124 b § i inkomstskattelagen (Utgiven: 13.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning559/2020Lag om ändring av 12 f § i lagen om skatteredovisning (Utgiven: 13.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning558/2020Lag om ändring av lagen om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Utgiven: 13.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning557/2020Lag om ändring av lagen om statskontoret (Utgiven: 13.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning556/2020Lag om ändring av polisförvaltningslagen (Utgiven: 13.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning555/2020Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (Utgiven: 10.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning554/2020Lag om ändring av lagen om obligatorisk lagring av läkemedel (Utgiven: 10.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning553/2020Lag om ändring av läkemedelslagen (Utgiven: 10.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning552/2020Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om temporärt kostnadsstöd för företag (Utgiven: 10.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning551/2020Utrikesministeriets förordning Om överenskommelsen med Etiopien om ändring av den tredje fasen i det samfundsbaserade programmet för vattensektorn
 • Säädökset > Lagstiftning550/2020Utrikesministeriets förordning om avtalet med Kenya om ett program för att stärka förebyggandet och bekämpandet av könsrelaterat våld
 • Säädökset > Lagstiftning549/2020Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (Utgiven: 10.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning 9.7.2020/548 Statsrådets förordning om stödjande av sjöfart (gäller till 31.12.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning 3.7.2020/547 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2020–2021 (gäller till 31.7.2021)
 • Säädökset > Lagstiftning546/2020Lag om avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet
 • Säädökset > Lagstiftning545/2020Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 och 8 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (Utgiven: 6.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning544/2020Försvarsministeriets förordning om ändring av 4 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten (Utgiven: 6.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning543/2020Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning (Utgiven: 6.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning542/2020Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 2 § samt bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen (Utgiven: 2.7.2020)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.