Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2020

418 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning58/2020Lag om ändring av 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (Utgiven: 4.2.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning57/2020Lag om ändring av 9 § i lagen om frontmannapension (Utgiven: 4.2.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning 31.1.2020/56 Republikens presidents förordning om polisförvaltningen i landskapet Åland
 • Säädökset > Lagstiftning55/2020Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild allmänläkarutbildning (Utgiven: 31.1.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning54/2020Finansministeriets förordning om ändring av 4 § i finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Universiteten och samhället – Åbo universitet 100 år (Utgiven: 31.1.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning 30.1.2020/53 Statsrådets förordning om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • Säädökset > Lagstiftning52/2020Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 5 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav för legitimation av veterinärer som har avlagt veterinärmedicinsk examen i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Utgiven: 30.1.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning51/2020Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (Utgiven: 30.1.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning50/2020Statsrådets förordning om avtalet med Bahrain om luftfart
 • Säädökset > Lagstiftning49/2020Statsrådets förordning om avtalet mellan Finland, Lettland, Norge, Polen, Sverige och Ryssland om inrättandet av ett sekretariat för den nordliga dimensionens kulturpartnerskap
 • Säädökset > Lagstiftning48/2020Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (Utgiven: 27.1.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning47/2020Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel (Utgiven: 27.1.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning46/2020Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 5 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler (Utgiven: 27.1.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning45/2020Statsrådets förordning om sättande i kraft av det multilaterala avtalet M313 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Lagstiftning44/2020Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen
 • Säädökset > Lagstiftning43/2020Utrikesministeriets förordning av avtalet om ändring av den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn
 • Säädökset > Lagstiftning 17.1.2020/42 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om statlig ersättning för medicinska sakkunnigutlåtanden
 • Säädökset > Lagstiftning41/2020Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen för ortodoxa kyrkan (Utgiven: 21.1.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning 16.1.2020/40 Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Universiteten och samhället – Åbo universitet 100 år
 • Säädökset > Lagstiftning39/2020Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.