Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2020

177 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning157/2020Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Guernsey om beskattning av inkomster från sparande
 • Säädökset > Lagstiftning156/2020Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande
 • Säädökset > Lagstiftning155/2020Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Brittiska Jungfruöarna om beskattning av inkomster från sparande
 • Säädökset > Lagstiftning154/2020Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
 • Säädökset > Lagstiftning153/2020Lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (Utgiven: 30.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning152/2020Tilläggsbudgeten för 2020
 • Säädökset > Lagstiftning151/2020Riksdagens beslut om ändring av 3 § instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter (Utgiven: 30.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning150/2020Riksdagens beslut om ändring av 13 § riksdagens arbetsordning (Utgiven: 30.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning149/2020Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner (Utgiven: 30.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning148/2020Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2020
 • Säädökset > Lagstiftning147/2020Statsrådets förordning om fisket i Tana älvs vattendrag i avtalet med Norge om det protokoll som avses i 6 och 7 artikel
 • Säädökset > Lagstiftning146/2020Statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen
 • Säädökset > Lagstiftning145/2020Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen
 • Säädökset > Lagstiftning144/2020Statsrådets förordning om tidsfristen för en plan för återställande av en sund finansiell ställning för pensionsanstalter under exceptionella omständigheter
 • Säädökset > Lagstiftning143/2020Statsrådets förordning om temporära undantag från kör- och vilotider inom vägtrafiken
 • Säädökset > Lagstiftning142/2020Skatteförvaltningens beslut om temporär ändring av Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2020 (Utgiven: 27.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning141/2020Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (Utgiven: 27.3.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning 25.3.2020/140 Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen (gäller till 19.04.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning 25.3.2020/139 Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96–103 § i beredskapslagen (gäller till 13.04.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning138/2020Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt (Utgiven: 25.3.2020)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.