Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

663 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning663/2019Statsrådets förordning om luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater (Utgiven: 20.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning662/2019Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (Utgiven: 20.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning661/2019Statsrådets förordning om förfarandet för att lösa internationella skattetvister (Utgiven: 20.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning660/2019Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 och 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (Utgiven: 17.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning659/2019Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning658/2019Lag om ändring av 5 § i lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning657/2019Lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning656/2019Lag om ändring av 25 § i säkerhetsutredningslagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning655/2019Lag om ändring av 322 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning654/2019Lag om ändring av 4 a § i punktskattelagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning653/2019Lag om ändring av 87 a § i bilskattelagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning652/2019Lag om ändring av 12 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning651/2019Lag om ändring av lagen om brottsbekämpning inom Tullen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning650/2019Lag om behandling av personuppgifter inom Tullen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning649/2019Lag om ändring av 25 § i säkerhetsutredningslagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning648/2019Lag om ändring av 31 § i tullagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning647/2019Lag om ändring av 2 kap. 21 § i polislagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning646/2019Lag om ändring av 19 och 20 § i lagen om nödcentralsverksamhet (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning645/2019Lag om ändring av 11 kap. 8 § i förundersökningslagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning644/2019Lag om ändring av utlänningslagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning643/2019Lag om ändring av lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning642/2019Lag om ändring av gränsbevakningslagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning641/2019Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning640/2019Lag om ändring av sjöräddningslagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning639/2019Lag om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning638/2019Lag om ändring av 86 § i lagen om privata säkerhetstjänster (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning637/2019Lag om ändring av 9 § i lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning636/2019Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning635/2019Lag om ändring av 131 § i utlänningslagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning634/2019Lag om ändring av 25 och 32 § i säkerhetsutredningslagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning633/2019Lag om ändring av 13 § i lagen om vittnesskyddsprogram (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning632/2019Lag om ändring av 19 § i lagen om verkställighet av böter (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning631/2019Lag om ändring av 3 § i lagen om centralen för utredning av penningtvätt (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning630/2019Lag om ändring av 27 § i lagen om penninginsamlingar (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning629/2019Lag om ändring av 29 § i passlagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning628/2019Lag om ändring av 6 § i lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning627/2019Lag om ändring av lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning626/2019Lag om ändring av polislagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning625/2019Lag om ändring av 49 § i lagen om Polisyrkeshögskolan (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning624/2019Lag om ändring av tvångsmedelslagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning623/2019Lag om ändring av 15 § i lagen om besöksförbud (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning622/2019Lag om ändring av 6 § i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning621/2019Lag om ändring av 17 och 19 § i lagen om nödcentralsverksamhet (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning620/2019Lag om ändring av 17 och 31 § i lagen om identitetskort (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning619/2019Lag om ändring av 10 § i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning618/2019Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning617/2019Lag om ändring av 42 b § i lotterilagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 10.5.2019/616 Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (I kraft från och med 1.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning615/2019Jord- och skogsbruksministeriets meddelande jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller bondböna (Utgiven: 15.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 9.5.2019/614 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om värdena för hotade fiskar och fiskar på tillbakagång

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.