Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

901 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning841/2019Lag om ändring av 26 § i lönegarantilagen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning840/2019Lag om ändring av 10 och 12 § i lagen om besvärsnämnden för studiestöd (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning839/2019Lag om ändring av 10 och 14 § i lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning838/2019Lag om ändring av 8 a och 12 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning837/2019Lag om ändring av 10 a och 14 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning836/2019Lag om ändring av sjukförsäkringslagen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning835/2019Lag om ändring av 136 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning834/2019Lag om ändring av 238 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning833/2019Lag om ändring av lagen om rättsskyddsnämnden för studerande (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning832/2019Lag om ändring av 26 och 43 § i lagen om Europeiska skolan i Helsingfors (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning831/2019Lag om ändring av 36 a och 42 a § i lagen om grundläggande utbildning (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 5.7.2019/830 Lag om upphävande av lagen om marknadsföringsavgifter för specialväxter (I kraft från och med 1.1.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning829/2019Lag om ändring av 25 § i lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning828/2019Lag om ändring av 124 och 125 § i lagen om fiske (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning827/2019Lag om ändring av 16 och 32 § i lagen om vattentjänster (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning826/2019Lag om ändring av 35 f och 37 § i lagen om skydd för miljön i Antarktis (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning825/2019Lag om ändring av 18 § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning824/2019Lag om ändring av 4 § i lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning823/2019Lag om ändring av 190 och 197 § i miljöskyddslagen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning822/2019Lag om ändring av vattenlagen (Utgiven: 8.7.2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.