Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

1596 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1536/2019Lag om ändring av 24 § i lagen om passagerarfartygs personlistor (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1535/2019Lag om ändring av 8 § i lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1534/2019Lag om ändring av 20 a § i lotsningslagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1533/2019Lag om ändring av 14 § i lagen om distribution av alternativa trafikbränslen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1532/2019Lag om ändring av 15 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1531/2019Lag om ändring av 15 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1530/2019Lag om ändring av 27 § i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1529/2019Lag om ändring av 13 § i lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1528/2019Lag om ändring av 41 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1527/2019Lag om ändring av 13 § i lagen om fartygsapotek (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1526/2019Lag om ändring av 5 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i den tvingande delen av den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om tillämpningen av IMSBC-koden (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1525/2019Lag om ändring av 28 och 29 § i lagen om marin utrustning (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1524/2019Lag om ändring av 14 § i lagen om förarexamensverksamhet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1523/2019Lag om ändring av 13 § i lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1522/2019Lag om ändring av 55 § i lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1521/2019Lag om ändring av 12 § i lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1520/2019Lag om ändring av 25 § i lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1519/2019Lag om ändring av 25 § i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1518/2019Lag om ändring av 18 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1517/2019Lag om ändring av 12 § i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans (Utgiven: 31.12.2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.