Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

660 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning620/2019Lag om ändring av 17 och 31 § i lagen om identitetskort (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning619/2019Lag om ändring av 10 § i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning618/2019Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning617/2019Lag om ändring av 42 b § i lotterilagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning616/2019Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning615/2019Jord- och skogsbruksministeriets meddelande jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller bondböna (Utgiven: 15.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning614/2019Jord- och skogsbruksministeriets förordning om värdena för hotade fiskar och fiskar på tillbakagång (Utgiven: 14.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning613/2019Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av jakt på ejder (Utgiven: 14.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning612/2019Statsrådets förordning om studentexamen (Utgiven: 14.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning611/2019Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel (Utgiven: 13.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning610/2019Statsrådets förordning om betydande offentliga uppdrag som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (Utgiven: 13.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning609/2019Statsrådets förordning om ändring av bilaga II till statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet 2019 (Utgiven: 13.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 2.5.2019/608 Finansministeriets förordning om aktieemittenters ersättningspolicy och ersättningsrapporter (I kraft från och med 10.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning607/2019Statsrådets förordning om avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC (Utgiven: 6.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning606/2019Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om förutsättningar för produktion av skyddshemstjänster (Utgiven: 6.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning605/2019Lag om upphävande av 2 kap. 9 § i fängelselagen (Utgiven: 3.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning604/2019Lag om ändring av 28 och 37 § i lagen om verkställighet av böter (Utgiven: 3.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning603/2019Lag om ändring av 2 a kap. i strafflagen (Utgiven: 3.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning602/2019Lag om ändring av 1 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (Utgiven: 3.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning601/2019Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter (Utgiven: 3.5.2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.