Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

1596 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1576/2019Lag om ändring av lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1575/2019Lag om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1574/2019Lag om temporär ändring av inkomstskattelagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1573/2019Lag om temporär ändring av lagen om skatteredovisning (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1572/2019Lag om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020–2023
 • Säädökset > Lagstiftning1571/2019Lag om ändring av 4 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1570/2019Lag om ändring av 29 § i inkomstskattelagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1569/2019Lag om ändring av 4 och 7 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1568/2019Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1567/2019Lag om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang
 • Säädökset > Lagstiftning1566/2019Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1565/2019Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1564/2019Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 6 § i lagen om inkomstdatasystemet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1563/2019Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 28 a § i lagen om skatt på arv och gåva (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1562/2019Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om inkomstdatasystemet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1561/2019Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1560/2019Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 30.12.2019/1559 Lag om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning
 • Säädökset > Lagstiftning1558/2019Lag om ändring av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1557/2019Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen (Utgiven: 31.12.2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.