Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

660 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning540/2019Statsrådets förordning om ändring av 3 och 15 § i statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen (Utgiven: 23.4.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning539/2019Statsrådets förordning om ändring av 10 och 11 § i statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon (Utgiven: 23.4.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning538/2019Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från förbränningsmotorer (Utgiven: 23.4.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning537/2019Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (Utgiven: 23.4.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning536/2019Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (Utgiven: 23.4.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning535/2019Lag om ändring av sjukförsäkringslagen (Utgiven: 23.4.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning534/2019Lag om ändring av 60 a § i hälso- och sjukvårdslagen (Utgiven: 23.4.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning533/2019Lag om ändring av 23 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Utgiven: 23.4.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning532/2019Lag om ändring av 22 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (Utgiven: 23.4.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning531/2019Lag om upphävande av 89 § 3–5 mom. i lagen om beskattningsförfarande (Utgiven: 23.4.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 12.4.2019/530 Lag om förfarandet för att lösa internationella skattetvister (I kraft från och med 30.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning529/2019Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (Utgiven: 23.4.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning528/2019Lag om ändring av inkomstskattelagen (Utgiven: 23.4.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning527/2019Statsrådets förordning om protokollet enligt 16 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (Utgiven: 18.4.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning526/2019Lag om ändring av 9 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (Utgiven: 18.4.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning525/2019Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (Utgiven: 18.4.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning524/2019Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd (Utgiven: 18.4.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning523/2019Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande (Utgiven: 18.4.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning522/2019Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (Utgiven: 18.4.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning521/2019Lag om ändring av 2 c kap. i strafflagen (Utgiven: 18.4.2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.