Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

1596 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1496/2019Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 5 § i arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1495/2019Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1494/2019Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om justitieministeriet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1493/2019Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1492/2019Lag om ändring av 2 § i lagen om upphävande av 13 § 5 mom. i lagen om patientens ställning och rättigheter (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1491/2019Lag om ändring av 50 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1490/2019Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1489/2019Lag om ändring av barnskyddslagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1488/2019Lag om ändring av gentekniklagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1487/2019Lag om ändring av 18 och 23 § i blodtjänstlagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1486/2019Lag om ändring av lagen om medicinsk forskning (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1485/2019Lag om ändring av biobankslagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1484/2019Lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1483/2019Lag om ändring av 17 § i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1482/2019Lag om ändring av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1481/2019Lag om ändring av 2 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1480/2019Lag om ändring av lagen om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1479/2019Lag om ändring av 98 § i en lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1478/2019Lag om ändring av 99 § i en lag om ändring av lagen om sjömanspensioner (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1477/2019Lag om ändring av 87 § i en lag om ändring av lagen om pension för företagare (Utgiven: 31.12.2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.