Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2007

645 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1302/2007Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
 • Säädökset > Lagstiftning1301/2007Försvarsministeriets förordning om försvarsmaktens avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1300/2007Försvarsministeriets förordning om försvarsförvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1299/2007Försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1298/2007Republikens Presidents öppna brev om ändringar i statsrådet
 • Säädökset > Lagstiftning1291/2007Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om främmande ämnen i animaliska livsmedel
 • Säädökset > Lagstiftning1290/2007Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1289/2007Finansministeriets förordning om förordnande för skattestyrelsen och Västra Finlands skatteverk att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1288/2007Statsrådets förordning om ikraftträdande av 20 § i inkomstskattelagen
 • Säädökset > Lagstiftning1284/2007Social- och hälsovårdsministeriets förordning (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1278/2007Lag om upphävande av lagen om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts på sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg
 • Säädökset > Lagstiftning1277/2007Lag om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
 • Säädökset > Lagstiftning1276/2007Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1275/2007Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2008
 • Säädökset > Lagstiftning1274/2007Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1273/2007Inrikesministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1272/2007Inrikesministeriets förordning om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1271/2007Inrikesministeriets förordning om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten
 • Säädökset > Lagstiftning1270/2007Kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1266/2007Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.