Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2002

632 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1244/2002Statsrådets förordning om godkännande av fordon
 • Säädökset > Lagstiftning1242/2002Statsbudgeten för 2003
 • Säädökset > Lagstiftning1241/2002Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för fastställandet av vad som är öppenvård och institutionsvård (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1239/2002Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringarna av koden för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
 • Säädökset > Lagstiftning1238/2002Republikens presidents förordning om ikraftsättande av protokollet om Islands anslutning till överenskommelsen om inrättandet av ett nordiskt skattevetenskapligt forskningsråd
 • Säädökset > Lagstiftning1237/2002Republikens presidents förordning om ikraftsättande av överenskommelsen om ändring av konventionen mellan de nordiska länderna innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap
 • Säädökset > Lagstiftning1236/2002Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om ändring av den europeiska konventionen om television över gränserna
 • Säädökset > Lagstiftning1235/2002Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av den europeiska konventionen om television över gränserna
 • Säädökset > Lagstiftning1233/2002Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid centralkommissionen för konst och vid de regionala konstkommissionerna
 • Säädökset > Lagstiftning1232/2002Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Angola
 • Säädökset > Lagstiftning1231/2002Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av den internationella konventionen om förenkling och harmonisering av tullförfaranden och i tilläggen I och II till protokollet
 • Säädökset > Lagstiftning1230/2002Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med republiken El Salvador om främjande av och skydd för investeringar
 • Säädökset > Lagstiftning1228/2002Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter
 • Säädökset > Lagstiftning1225/2002Statsrådets förordning om finansiering av regionutvecklingsåtgärder
 • Säädökset > Lagstiftning1224/2002Statsrådets förordning om regionutveckling
 • Säädökset > Lagstiftning1221/2002Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2003 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen samt om blanketter för ansökan om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka år 2003
 • Säädökset > Lagstiftning1214/2002Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1210/2002Justitieministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1208/2002Statsrådets förordning om förlängning av serveringstiden för alkoholdrycker
 • Säädökset > Lagstiftning1205/2002Statsrådets förordning om skogscentraler

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.