Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2001

655 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1361/2001Statsrådets förordning om avgifter för penningspelstillstånd och om storleken av avgifterna
 • Säädökset > Lagstiftning1359/2001Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om sysselsättningsvillkor
 • Säädökset > Lagstiftning1358/2001Statsrådets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls ur registret över företags- och organisationsnummer
 • Säädökset > Lagstiftning1348/2001Inrikesministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för tillsynen över penningspelsverksamhet
 • Säädökset > Lagstiftning1347/2001Inrikesministeriets förordning om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten
 • Säädökset > Lagstiftning1345/2001Statsrådets förordning om lotterier
 • Säädökset > Lagstiftning1343/2001Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2002
 • Säädökset > Lagstiftning1342/2001Inrikesministeriets förordning om avgifterna för länsstyrelsens prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1340/2001Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2001
 • Säädökset > Lagstiftning1339/2001Förteckning angående kommunernas inkomstskattesatser och uttaxering per skattöre av kyrkoskatt år 2002
 • Säädökset > Lagstiftning1338/2001Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittes och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1336/2001Kommunikationsministeriets förordning om Banförvaltningscentralens avgifter
 • Säädökset > Lagstiftning1333/2001Miljöministeriets förordning om Statens bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1332/2001Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1330/2001Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1329/2001Undervisningsministeriets förordning om maximibeloppen för den avgift som uppbärs av deltagare i allmänna språkexamina
 • Säädökset > Lagstiftning1328/2001Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för den slutliga utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2000 och för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2001 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
 • Säädökset > Lagstiftning1325/2001Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättande av merkostnader för potatisproduktion inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis som betalas 2001
 • Säädökset > Lagstiftning1324/2001Undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1323/2001Undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.