Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2001

655 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning30/2001Finansministeriets förordning om det jubileumsmynt som präglas med anledning av VM i skidåkning i Lahtis
 • Säädökset > Lagstiftning25/2001Republikens presidents förordning om allmän trafikplikt i lufttrafiken mellan Mariehamn och Stockholmsområdet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning24/2001Lag om undersökning av trafikolyckor på väg och i terräng (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning18/2001Finansministeriets förordning om den utdelning av samfundsskatten som tillämpas för skattetagargrupperna 2001
 • Säädökset > Lagstiftning17/2001Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och köttvaror som importeras från tredje land (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning16/2001Handels- och industriministeriets förordning om prissättningen av handels- och industriministeriets samt TE-centralernas avgiftsbelagda utvecklingstjänster (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning14/2001Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ramavtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete inom försvarsmaterielområdet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning13/2001Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets beslut om godkända verksamma ämnen i växtskyddsmedel
 • Säädökset > Lagstiftning12/2001Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion år 2001
 • Säädökset > Lagstiftning11/2001Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
 • Säädökset > Lagstiftning10/2001Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
 • Säädökset > Lagstiftning8/2001Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förlängning av tillämpningstiden för jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av stödet för projekt för utveckling av landsbygden år 2000 (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning5/2001Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om hälsokrav som skall iakttas vid export av nötkreatur och svin från Finland till Norge
 • Säädökset > Lagstiftning3/2001Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förlängning av tillämpningstiden för jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet
 • Säädökset > Lagstiftning2/2001Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samförståndsavtalet med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen rörande ett system för samarbete om forskning och teknologi i Europa samt i avtalet om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän som skall tillämpas med stöd av sidoskriften i anslutning därtill

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.