Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2001

655 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1456/2001Lag om upphävande av lagen om återkrävande av mervärdesskatteåterbäring hos kommunerna
 • Säädökset > Lagstiftning1455/2001Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
 • Säädökset > Lagstiftning1454/2001Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
 • Säädökset > Lagstiftning1453/2001Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning
 • Säädökset > Lagstiftning1452/2001Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av 7 a § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd koefficient
 • Säädökset > Lagstiftning1451/2001Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift
 • Säädökset > Lagstiftning1450/2001Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
 • Säädökset > Lagstiftning1449/2001Statsrådets förordning om användningsplan i landskapet Åland för radiofrekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1445/2001Arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner
 • Säädökset > Lagstiftning1444/2001Undervisningsministeriets förordning om avgifter som uppbärs för prestationer av forskningscentralen för de inhemska språken
 • Säädökset > Lagstiftning1443/2001Undervisningsministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1442/2001Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1440/2001Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1439/2001Statsrådets förordning om justering av räntan på vissa statens försäljningsprisfordringar och statliga lån enligt lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen och renhushållningslagen
 • Säädökset > Lagstiftning1436/2001Statsrådets förordning om redovisningen av avkastningen av penninglotteri-, tippnings- och vadhållningsspel (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1435/2001Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1426/2001Statsrådets förordning om ersättningsgrunderna för vissa rättsmedicinska blodundersökningar och andra rättsmedicinska undersökningar rörande ärftliga egenskaper
 • Säädökset > Lagstiftning1425/2001Statsrådets förordning om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1419/2001Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 2001
 • Säädökset > Lagstiftning1418/2001Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.