Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2001

655 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1322/2001Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet och arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1321/2001Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2002
 • Säädökset > Lagstiftning1320/2001Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar
 • Säädökset > Lagstiftning1319/2001Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakningen av användningen av kärnenergi
 • Säädökset > Lagstiftning1318/2001Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om finansiering av sådan planering som görs med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och av sådana arbeten som utförs för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
 • Säädökset > Lagstiftning1317/2001Undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitets prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1316/2001Arbetsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen
 • Säädökset > Lagstiftning1315/2001Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1313/2001Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen
 • Säädökset > Lagstiftning1312/2001Jord- och skogsbruksministeriets förordning om beviljande av stöd för flisning av energivirke och om stödets maximibelopp (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1311/2001Justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § rättegångsbalken
 • Säädökset > Lagstiftning1310/2001Statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1308/2001Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurförmedlarregistret
 • Säädökset > Lagstiftning1307/2001Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förökningsmaterial som används i ekologisk produktion (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1304/2001Undervisningsministeriets förordning om storleken på den upphovsrättsliga avgift som skall betalas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
 • Säädökset > Lagstiftning1303/2001Undervisningsministeriets förordning om statsbidragsmyndighet vid beviljande av understöd för idrottsanläggningars anläggningsprojekt
 • Säädökset > Lagstiftning1301/2001Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om ersättning för examina i finska och svenska språken
 • Säädökset > Lagstiftning1298/2001Statsrådets förordning om ränta på vissa landsbygdsnäringslån
 • Säädökset > Lagstiftning1297/2001Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2002
 • Säädökset > Lagstiftning1296/2001Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av svin (upphävd)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.