Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1999

556 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1366/1999J ord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
 • Säädökset > Lagstiftning1365/1999Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet
 • Säädökset > Lagstiftning1364/1999Statsrådets beslut om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 1999 års skördeskador
 • Säädökset > Lagstiftning1363/1999Statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för stöd till trädgårdsproduktionen 1999
 • Säädökset > Lagstiftning1360/1999Förordning om skyldighet att lämna uppgifter om privat arbetskraftsservice
 • Säädökset > Lagstiftning1359/1999Förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1358/1999Skattestyrelsens beslut om avdragande av ökningen av levnadskostnaderna föranledda av rörelseidkares och yrkesutövares arbetsresa vid beskattningen för år 2 000
 • Säädökset > Lagstiftning1357/1999Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om temporär ändring av besluten om marknadsföring av utsäde av stråsäd samt vall- och foderväxter
 • Säädökset > Lagstiftning1356/1999Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
 • Säädökset > Lagstiftning1354/1999Förordning om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna
 • Säädökset > Lagstiftning1353/1999Lag om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1352/1999Lag om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab
 • Säädökset > Lagstiftning1346/1999Lag om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
 • Säädökset > Lagstiftning1341/1999Social- och hälsovårdsministeriets beslut angående de grunder, enligt vilka den betalning i ett för allt skall beräknas varom stadgas i 19 b § lagen om pension för arbetstagare (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1340/1999Social- och hälsovårdsministeriets beslut om uträkning av arbetspension i vissa fall (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1328/1999Social- och hälsovårdsministeriet meddelande om vissa föreskrifter
 • Säädökset > Lagstiftning1323/1999Social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1322/1999Förteckning angående kommunernas inkomstskattesatser och uttaxering per skattöre av kyrkoskatt år 2000
 • Säädökset > Lagstiftning1321/1999Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
 • Säädökset > Lagstiftning1320/1999Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
 • Säädökset > Lagstiftning1319/1999Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning
 • Säädökset > Lagstiftning1318/1999Lag om elektronisk kommunikation i förvaltningsärenden (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1316/1999Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 1999
 • Säädökset > Lagstiftning1314/1999Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 2000
 • Säädökset > Lagstiftning1307/1999Förordning om säkerheten på vissa passagerarfartyg som används på inrikes resor (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1304/1999Förordning om tillämpning av 1 kap. 1 § sjölagen (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1299/1999Lag om upphävande av lagen om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv
 • Säädökset > Lagstiftning1298/1999Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade
 • Säädökset > Lagstiftning1297/1999Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1296/1999Statsrådets beslut om grunderna för statsunderstöd för utbildning som ordnas som avgiftsbelagd service 2000
 • Säädökset > Lagstiftning1293/1999Lag om byte av övningsskolfastigheter mellan staten och Helsingfors stad
 • Säädökset > Lagstiftning1287/1999Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av 7 a § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd koefficient
 • Säädökset > Lagstiftning1286/1999Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift
 • Säädökset > Lagstiftning1285/1999Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
 • Säädökset > Lagstiftning1284/1999Förordning om planläggningsmätning (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1283/1999Förordning om beräkning av solvensgränsen för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1282/1999Förordning om beräkning av solvensgränsen för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1281/1999Förordning om beräkning a solvensgränsen för arbetspensionsförsäkringsbolag (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1277/1999Lag om sjukförsäkringspremie, sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift för 2000
 • Säädökset > Lagstiftning1273/1999Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
 • Säädökset > Lagstiftning1262/1999Förordning om studentexamen i landskapet Åland (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1260/1999Förordning om upphävande av förordningen angående förhållandet i vissa avseenden mellan militära och civila myndigheter under fredstid
 • Säädökset > Lagstiftning1248/1999Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2000
 • Säädökset > Lagstiftning1247/1999Statsrådets beslut om grunderna för bostadsbidraget
 • Säädökset > Lagstiftning1246/1999Förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1244/1999Statsrådets beslut om utvecklingsområdet och stödområden (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1240/1999Lag om hypoteksbanker (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1239/1999Förordning om provisorisk tillämpning av avtalet med Ryssland om förnyande med fem år av avtalet mellan Finland och Sovjetunionen om samarbete på området för fredligt utnyttjande av atomenergin
 • Säädökset > Lagstiftning1227/1999Statsrådets beslut om justering av maximibeloppen för plikt
 • Säädökset > Lagstiftning1217/1999Lag om skatteskalorna för 2000

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.