Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1999

556 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1175/1999Statsrådets beslut om skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka tillämpas stadgandena om skärgårdskommuner
 • Säädökset > Lagstiftning1174/1999Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2000
 • Säädökset > Lagstiftning1173/1999Tillkännagivande om presidentkandidater
 • Säädökset > Lagstiftning1172/1999Statsrådets beslut om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att trygga fiskbeståndens levnadsförhållanden (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1171/1999Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
 • Säädökset > Lagstiftning1170/1999Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid statens konstmuseum
 • Säädökset > Lagstiftning1169/1999Statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om studiestöd (28/1972) avsedda belopp (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1161/1999Social- och hälsovårdsministeriets beslut om amortering år 2000 av det ansvarsunderskott som föranletts av sänkning år 1994 av försäkringspremien för försäkring enligt i lagen om pension för arbetstagare stadgade minimivillkor samt försäkringspremien för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
 • Säädökset > Lagstiftning1160/1999Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ansökningstider år 2000 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
 • Säädökset > Lagstiftning1159/1999Jord- och skogsbruksministeriets beslut om slaktbidrag och om tilläggsstöd vilka helt finansieras av Europeiska gemenskapen (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1158/1999Social- och hälsovårdsministeriets beslut om rökdon
 • Säädökset > Lagstiftning1153/1999Statsrådets beslut om tobaksrök i omgivningen och avvärjande av cancerrisk i samband därmed i arbete
 • Säädökset > Lagstiftning1150/1999Plakat om fyra tacksägelse-, bot- och böndagar vilka högtidligen skall firas i hela riket år 2000
 • Säädökset > Lagstiftning1146/1999Lag om utstationerade arbetstagare (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1143/1999Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
 • Säädökset > Lagstiftning1142/1999Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd
 • Säädökset > Lagstiftning1140/1999Förordning om Skogsforskningsinstitutet
 • Säädökset > Lagstiftning1136/1999Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
 • Säädökset > Lagstiftning1135/1999Finansministeriets meddelande om fastställd referensränta och dröjsmålsränta
 • Säädökset > Lagstiftning1134/1999Finansministeriets beslut om fastställande av grundräntan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.