Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1999

556 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1319/1999Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning
 • Säädökset > Lagstiftning1318/1999Lag om elektronisk kommunikation i förvaltningsärenden (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1316/1999Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 1999
 • Säädökset > Lagstiftning1314/1999Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 2000
 • Säädökset > Lagstiftning1307/1999Förordning om säkerheten på vissa passagerarfartyg som används på inrikes resor (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1304/1999Förordning om tillämpning av 1 kap. 1 § sjölagen (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1299/1999Lag om upphävande av lagen om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv
 • Säädökset > Lagstiftning1298/1999Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade
 • Säädökset > Lagstiftning1297/1999Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1296/1999Statsrådets beslut om grunderna för statsunderstöd för utbildning som ordnas som avgiftsbelagd service 2000
 • Säädökset > Lagstiftning1293/1999Lag om byte av övningsskolfastigheter mellan staten och Helsingfors stad
 • Säädökset > Lagstiftning1287/1999Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av 7 a § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd koefficient
 • Säädökset > Lagstiftning1286/1999Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift
 • Säädökset > Lagstiftning1285/1999Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
 • Säädökset > Lagstiftning1284/1999Förordning om planläggningsmätning (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1283/1999Förordning om beräkning av solvensgränsen för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1282/1999Förordning om beräkning av solvensgränsen för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1281/1999Förordning om beräkning a solvensgränsen för arbetspensionsförsäkringsbolag (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1277/1999Lag om sjukförsäkringspremie, sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift för 2000
 • Säädökset > Lagstiftning1273/1999Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.