Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1994

792 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1438/1994Statsrådets beslut om användningen av indexvillkor i byggnadsentreprenadavtal
 • Säädökset > Lagstiftning1437/1994Statrådets beslut om grunderna för bostadsbidraget
 • Säädökset > Lagstiftning1424/1994Lag om tillämpning av 16 § lagen om läroavtalsutbildning under 1995 och 1996 (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1422/1994Lag om vissa arrangemang som gäller personalens ställning vid kommunaliseringen av yrkesläroanstalter som hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1421/1994Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg
 • Säädökset > Lagstiftning1415/1994Havsskyddslag
 • Säädökset > Lagstiftning1412/1994Lag om frivilligt deltagande för industriföretag i miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1409/1994Förordning om upphävande av 7 § sjukförsäkringsförordningen
 • Säädökset > Lagstiftning1403/1994Lag om höjd socialskyddspremie för personer med pensionsinkomst
 • Säädökset > Lagstiftning1402/1994Lag om uppbördsfrihet i fråga om arbetsgivares barnbidragsavgift för 1995
 • Säädökset > Lagstiftning1401/1994Lag om sjukförsäkringsavgift och sjukförsäkringspremie för 1995
 • Säädökset > Lagstiftning1396/1994Handels- och industriministeriets beslut om elinstallationers säkerhet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1395/1994Inrikesministeriets beslut om avgifter för Räddningsinstitutets prestationer och om grunderna för avgifterna
 • Säädökset > Lagstiftning1394/1994Social- och hälsovårdsministeriets beslut om godkänd vård vid narkotikabrott (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1393/1994Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid centret för internationellt personutbyte
 • Säädökset > Lagstiftning1389/1994Förordning om ikraftträdande av det gemensamma protokollet om tillämpningen av Wienkonventionen och Pariskonventionen
 • Säädökset > Lagstiftning1387/1994Undervisningsministeriets beslut om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1386/1994Förordning om trafikministeriet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1384/1994Förordning om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1382/1994Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.