Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1993

833 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1648/1993Förordning om upphävande 1 a § förordningen om försäkringsbolag
 • Säädökset > Lagstiftning1647/1993Förordning om överlåtelse och övertagande av försäkringsbestånd (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1646/1993Förordning om poster som skall hänföras till försäkringsbolags verksamhetskapital (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1645/1993Förordning om ikraftträdande av vissa lagar med anknytning till bestämmelser om försäkrings- och socialskyddlagstiftning i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
 • Säädökset > Lagstiftning1643/1993Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgifter som med stöd av kemikalielagen uppbärs till social- och hälsovårdsministeriet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1642/1993Social- och hälsovårdsministeriets beslut om förfarandet vid anmälan om nya ämnen
 • Säädökset > Lagstiftning1641/1993Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid centret för internationellt personutbyte
 • Säädökset > Lagstiftning1640/1993Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid Institutet för Ryssland och Östeuropa
 • Säädökset > Lagstiftning1639/1993Handels- och industriministeriets beslut om konkurrensverkets avgiftsbelagda prestationer (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1638/1993Undervisningsministeriets beslut om grunderna för bestämmande av enhetspriserna för utomlands verksamma privata skolor som motsvarar grundskolan (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1631/1993Förordning om lantmäteriverket
 • Säädökset > Lagstiftning1627/1993Förordning med stadgar för trafikförsäkringscentralen
 • Säädökset > Lagstiftning1625/1993Förordning om poster som skall hänföras till en försäkringsförenings verksamhetskapital (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1622/1993Förordning om erkännande av examensbevis som tilldelats medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1620/1993Lag om framskjuten verkställighet av den systematiska tandvården för vuxna
 • Säädökset > Lagstiftning1619/1993Lag om vissa arrangemang för finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1994
 • Säädökset > Lagstiftning1617/1993Förordning om ikraftträdande av vissa lagar i anslutning till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i anslutning till bestämmelser gällande sagda avtal
 • Säädökset > Lagstiftning1608/1993Lag om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1607/1993Kreditinstitutslag (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1606/1993Försvarsministeriets beslut om ansökande av flygfotograferingstillstånd

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.