Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1993

833 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1689/1993Statsrådets beslut om företagsstöd (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1687/1993Statsrådets beslut om skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka tillämpas stadgandena om skärgårdskommuner
 • Säädökset > Lagstiftning1686/1993Statsrådets beslut om utvecklingsområdet, dess stödområden och strukturomvandlingsområdet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1685/1993Jord- och skogsbruksministeriets beslut om de allmänna villkoren för räntestödslån till trav- och ridsportsprojekt
 • Säädökset > Lagstiftning1684/1993Social- och hälsovårdsministeriets beslut om läkemedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1681/1993Förordning om arbetskraftskommissioner
 • Säädökset > Lagstiftning1680/1993Förordning om arbetsmarknadsstöd (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1678/1993Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid domkapitlen
 • Säädökset > Lagstiftning1674/1993Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid vissa statliga läroanstalter (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1673/1993Trafikministeriets beslut om trafikministeriets avgiftsbelagda prestationer (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1672/1993Statsrådets beslut om inrättande och indragning av vissa tjänster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
 • Säädökset > Lagstiftning1669/1993Lag om uppbördsfrihet i fråga om arbetsgivares barnbidragsavgift för 1994
 • Säädökset > Lagstiftning1668/1993Lag om höjd socialskyddspremie för personer med pensionsinkomst
 • Säädökset > Lagstiftning1667/1993Lag om sjukförsäkringsavgift och sjukförsäkringspremie för 1994
 • Säädökset > Lagstiftning1663/1993Social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringspremie för försäkring enligt i lagen om pension för arbetstagare stadgade minimivillkor samt om försäkringspremie för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande under år 1994
 • Säädökset > Lagstiftning1654/1993Social- och hälsovårdsministeriets beslut om prestationer för vilka forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården uppbär avgift
 • Säädökset > Lagstiftning1653/1993Social- och hälsovårdsministeriets beslut om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet uppbär avgift
 • Säädökset > Lagstiftning1652/1993Social- och hälsovårdsministeriets beslut om tillsynsavgiften för försäkringsmäklarverksamhet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1651/1993Social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringsinspektionens avgiftsbelagda prestationer (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1650/1993Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av försäkringsklasser för finska försäkringsbolag och försäkringsföreningar samt för utländska försäkringsbolag som fått koncession i Finland (upphävd)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.